Siirry pääsisältöön

Meri-VHF tärkein lähietäisyyksien yhteydenpitojärjestelmä merillä

Meri-VHF-radiopuhelin on tärkein lähietäisyyksien merellinen kansainvälinen yhteydenpitojärjestelmä. Tämä koskee yhtä lailla suuria ammattialuksia kuin pienempiä huviveneitäkin. Meri-VHF-radiopuhelimen tärkein tehtävä on toimia turvallisuusvälineenä merellä ja suuremmilla sisävesialueilla. Sillä voi myös kommunikoida maksutta toisten veneiden kanssa.

Suomessa ylläpidetään meri-VHF-hätäpäivystystä sekä turvallisuuspäivystystä merialueilla ja Saimaalla. Hätä- ja turvallisuustilanteissa on hyvin tärkeää, että apua tarvitseva tunnistetaan, jotta meripelastusviranomaiset saavat tarvittavat taustatiedot mahdollisimman pikaisesti. Silloin pelastus- ja tukitoimet voidaan nopeasti mitoittaa tilanteen mukaisesti. Aluksen radioluvan ajan tasalla pitäminen varmistaa osaltaan tämän, koska silloin yksilöinti- ja radiolaitetiedot ovat välittömästi meripelastusviranomaisten tiedossa.

Meri-VHF-radiopuhelimella, jossa on DSC-ominaisuus (digitaalinen selektiivikutsu) voidaan hätätilanteessa lähettää hätähälytys vain hätäpainiketta painamalla. Hätähälytys pitää sisällään kaikki oleelliset tiedot meripelastustoimien käynnistämiseen.

Mitä vaatimuksia meri-VHF-radiopuhelimen hallussapitoon ja käyttöön on?

Meri-VHF-radiopuhelimen hallussapito ja käyttö edellyttää Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin myöntämää tai hyväksymää meriradioliikenteen pätevyystodistusta sekä aluksen radiolupaa. Radiolupaa voi hakea Traficomin sähköisen asiointipalvelun kautta.

Luvan myöntäminen edellyttää, että luvanhakijalla on asianmukainen meriradioliikenteen pätevyystodistus eli vähintään Rannikkolaivurin VHF-radiotodistuksesta (SRC-todistus).

Kuinka meri-VHF-pätevyystodistuksen voi saada?

Pätevyystodistus myönnetään hyväksytysti suoritetun meri-VHF-tutkinnon (SRC-tutkinto) jälkeen. Traficom järjestää näitä tutkintoja koko Suomessa veneilyn painopistealueilla. Tutkintopaikkakunnat, tutkintoaikataulut ja lisätietoa tutkinnoista löytyvät Traficomin verkkosivuilta.

Myös Rannikkolaivurin VHF-radioliikenneopas löytyy Traficomin verkkosivuilta. Opas tulee käydä ajatuksella läpi ennen tutkintoa. Ulkoa osaamista ei tutkinnossa kuitenkaan edellytetä. Tärkeintä on ymmärtää pääperiaatteet meri-VHF-järjestelmän toiminnasta.

Radiolupa kannattaa hakea hyvissä ajoin

Kumpi ensin, paperit vai laitteet? Järjestyksellä ei oikeastaan ole väliä. Useimmat meri-VHF-radiopuhelimet, jotka on tarkoitettu vapaa-ajan aluksiin, ovat sellaisia, että niihin voi käyttäjä itse ensimmäisen kerran ohjelmoida laitteen tarvitseman yksilöivän tunnisteen eli meriradionumeron (MMSI-numero) laitteen käsikirjan ohjeiden perusteella. Meriradionumero myönnetään lupamenettelyn yhteydessä ja liittyy laitteen DSC-ominaisuuteen.

Radiolupa kannattaa kuitenkin hakea hyvissä ajoin ennen veneilykautta, ettei se jää veneilykauden alun ruuhkiin.

Mikä on meriradionumero eli MMSI-numero?

Yleisesti puhutaan ”MMSI-numerosta”. MMSI tulee sanoista Maritime Mobile Service Identity. Numero toimii yksilöivänä tietona aluksen radioasemaan kuuluvassa meri-VHF/DSC-laitteessa ja EPIRB-hätälähettimessä (EPIRB=Emergeny Position Indication Radio Beacon). Laitteiden lähettämät signaalit sisältävät aina radioasemalle lupamenettelyn yhteydessä myönnetyn MMSI-numeron, jolla aluksen luvanhaltija tunnistetaan. Tämä numero on uniikki, toisin sanoen samaa numeroa ei ole millään toisella aluksella maailmassa.

Traficomin lupajärjestelmä huolehtii automaattisesti siitä, että tunnistetiedot siirtyvät Rajavartiolaitoksen meripelastustietokantaan, kun radiolupa on myönnetty.

Ari Caselius
Ylitarkastaja
Liikenne- ja viestintävirasto Traficom