Strategia 2020-2025

Suomen Meripelastusseura lisää turvallisuutta vesillämme monin tavoin. Pelastamme ja avustamme vesillä hätään joutuneita, ehkäisemme ennalta hätätilanteita valistusviestinnän ja koulutuksen avulla sekä vahvistamme vesilläliikkujien turvallisuudentunnetta olemalla läsnä. Työmme arvo yhteiskunnalle on merkittävä.

Toimintamme perustuu vahvoihin arvoihin, yhteisöllisyyteen ja yhdessä tekemiseen. Kaiken lähtökohta on vapaaehtoisten meripelastajien halu auttaa kanssaihmisiä. Sen tekevät mahdolliseksi tehokkaat ja tarkoituksenmukaiset pelastusalukset ja varusteet sekä kansainvälisestikin poikkeuksellisen laaja ja korkeatasoinen koulutusjärjestelmä.

Pätevä miehistö ja kunnon varusteet varmistavat sekä autettavien että auttajien itsensä turvallisuuden. Laadukkaat tukitoimet, markkinointi ja viestintä, varainhankinta ja yhdistyshallinto, luovat edellytykset toiminnalle.

Nykymaailmassa vain muutos on pysyvää. Meripelastusseura on ketterä ja vahvasti ajassa toimiva organisaatio. Pitkä ja kunniakas historiamme on voimavara, ei hidaste. Strategiakaudella muuttuvan toimintaympäristön haasteita ovat edelleen lisääntyvä huviveneily, ympäristönsuojelun vaatimusten huomioiminen kaikessa toiminnassa, yhteiskunnan toimintamme vaikuttavuuteen ja vapaaehtoisten mielekkääseen harrastukseen kohdistamat odotukset sekä jatkuvasti tiukkeneva kilpailu rahoituksesta.

Suomen Meripelastusseuran strategia auttaa meitä vastaamaan näihin ja lukuisiin muihin haasteisiin. Se linjaa yhteiset tavoitteemme sekä määrittää suuntaviivat ja keinot, joiden avulla voimme toteuttaa yhä tehokkaammin tehtäväämme laadukkaana ja arvostettuna vesiturvallisuusorganisaationa.

Tutustu strategiaamme.

Meri Pelastaja -video kiteyttää reiluun kahteen minuuttiin strategian tärkeimmät painopisteet.