Tehtävät

Meripelastusseuran vapaaehtoiset pelastivat vuonna 2020 todennäköiseltä menehtymiseltä 41 ihmistä. Yhteensä vapaaehtoismiehistöt suorittivat vesillämme 2168 eriasteista pelastus- ja avunantotehtävää, joissa apua sai 4285 ihmistä ja 1847 alusta. Listasta näet viimeisimmät tehtävät.