Siirry pääsisältöön

Henkilöstö

Jäsen- ja Trossi-venetietojen sekä yhteystietojen muutokset jäsentietojen päivityslomakkeella.

Meripelastusseuran toimisto

smps.toimisto@meripelastus.fi.
Jäsenpalvelu, puh. 044 553 3000.

Esitteiden ja muiden materiaalien tilaukset.
HUOM. Toivomme yhteydenotot ensisijaisesti s-postilla tai jäsenpalvelulomakkeella.

Bågaskärin toimintakeskus

Toimintakeskuksen isäntä Teemu Hotanen
puh. 040 728 9939
bagaskar@meripelastus.fi

Postiosoite: Kalliolinnantie 4, 00140 Helsinki
Sähköpostit: etunimi.sukunimi@meripelastus.fi
(ilman ääkkösiä).

Henkilöstö

Toimitusjohtaja
Jori Nordström
0400 656 171

 • Seuran toiminnan suunnittelu, johtaminen, koordinointi ja kehittäminen
 • Seuran varainkäytön suunnittelu ja talouden hoidon valvonta
 • Toimiston ja henkilöstön johtaminen
 • Yhteiskuntasuhteet ja kansainvälinen yhteistyö.

Turvallisuus- ja valmiuspäällikkö
Marko Stenberg
040 536 5661

 • Turvallisuusjohtaminen
 • Laivanisännän ja varustamon velvollisuuksien ja vastuiden valvonta
 • Operatiivisen toiminnan seuranta ja ohjaus
 • Suhteet viranomaisiin ja sidosryhmiin
 • Trossi-jäsenpalvelu ja tehtäväraportointi
 • Henkilövahingot

Talouspäällikkö
Tiina Hietikko
040 589 7550

 • Seuran talouden ja avustusten hoito
 • Seuran tilinpäätös, kirjapito, verot
 • Jäsenyhdistysten talousneuvonta

Viestintäpäällikkö
Sadri Wirzenius
0400 438 090

 • Viestinnän suunnittelu, toimeenpano ja seuranta sekä mediasuhteet
 • Markkinoinnin suunnittelu ja mainostoimiston ohjaus
 • Trossi–jäsenlehden toimitus
 • SMPS hallituksen sihteeri.

Tekninen päällikkö
Taneli Mauno
040 561 6516

 • Alus- ja varustesektorin toiminnan johtaminen, suunnittelu ja kehittäminen
 • Uudisalusten hankinta ja päivityskorjausten rakennuttaminen
 • Varuste- ja laitehankintojen sekä korjaamotoiminnan
 • Toimittajayhteistyöstä vastaaminen sekä toimittajasopimukset
 • Jäsenyhdistysten tekninen valvonta, neuvonta ja ohjaus.

Tekninen asiantuntija
Markus Takala
0440 773 602

 • Alusten ylläpidosta ja korjauksista vastaaminen
 • Alusten katsastus ja katsastustoiminnan koordinointi
 • Yhdistysten ohjaus ja valvonta alusten ylläpidossa
 • Tekninen koulutus ja koulutuksen suunnittelu.

Koulutuspäällikkö
Jaakko Heikkilä
040 587 2303

 • Koulutuksen suunnittelu ja kehittäminen
 • Verkko-oppimisympäristö ja sen kehittäminen
 • Koulutusyhteistyö
 • Nuorisotoiminta
 • Bågaskärin toimintakeskuksen koulutuskäyttö
 • Toiminnanohjausjärjestelmä Messin kehittäminen

Jäsenpalvelu- ja hallintopäällikkö
Tiia-Maria Tykkä

 • Perhevapaalla 20.6.2024 ->.

Jäsenpalvelu- ja toimistokoordinaattori
Anna Koponen
040 584 5222

 • Meripelastusseuran jäsen- ja asiakaspalvelusta vastaaminen
 • Maksuliikenne ja laskutus
 • Yhdistystilitykset
 • Meripelastusseuran huomioinnit
 • Kuukausilahjoitusten ja muistamislahjoitusten koordinointi
 • Toimiston ylläpidon sopimukset ja hankinnat

Koulutussuunnittelija
Merja Bergwall
044 7930017

 • Valtakunnalliset kurssit ja koulutukset
 • Verkkokoulutus
 • Turvallisuusraportointi

Sisällöntuottaja
Oskari Tihinen
045 118 7244

 • Kuva- ja videotuotannot
 • Sosiaalisen median sisällöntuotantoa.
Lauri Ylä-Anttila

Toimistotyöntekijä
Lauri Ylä-Anttila
0400 529 118

 • Hallinnon ja toimistopalvelun tehtävät sekä muiden sektoreiden tukitehtävät.

Jäsenpalvelu- ja hallintokoordinaattori
Julia Vuorela
044 553 3000

 • Jäsen- ja asiakaspalvelu
 • Jäsenrekisterin ylläpito
 • Taloushallinnon tehtävät
 • Materiaalitoimitukset¨