Tietoa meistä

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu vapaaehtoisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Päätehtävämme on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Toimimme myös veneilyturvallisuuden parantamiseksi jakamalla tietoa ja pyrkimällä vaikuttamaan asenteisiin.

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on merkittävä osa valtakunnallista pelastuspalvelua. Miehistömme auttavat joka vuosi vesillä yli kolmeatuhatta ihmistä, joista noin parikymmentä pelastetaan todennäköiseltä menehtymiseltä. Avunsaajista pääosan muodostavat huviveneilijät, joiden matka katkeaa tekniseen vikaan tai merimiestaitojen puutteeseen. Vapaaehtoisyksiköiden ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella sitoo vuosittain yli 730 miestyövuotta.

Meripelastusseuran toiminnan päärahoittaja on STM Veikkauksen tuotoilla. Olemme kansainvälisen meripelastusjärjestö IMRF:n jäsen.

Toiminta-alueemme

  • Suomenlahti
  • Saaristomeri
  • Pohjanlahti ja Pohjois-Suomi
  • Päijänne ja Kokemäenjoki
  • Vuoksen vesistöalue

Arvomme ja asenteemme

  1. Vapaaehtoisuus
  2. Yhteisöllisyys
  3. Turvallisuus
  4. Pätevyys

Lue uusi strategiamme.