Meripelastusseura

Suomen Meripelastusseura on vuonna 1897 perustettu valtakunnallinen vapaaehtoisten meri- ja järvipelastusyhdistysten keskusjärjestö, jonka toiminta perustuu yksittäisten meripelastajien auttamishaluun ja pyyteettömään työhön. Meripelastusseuran päätehtävä on auttaa merihätään joutuneita rannikolla ja sisävesillä. Lisäksi Seura edistää toiminnallaan yleistä veneilyturvallisuutta ja hyvää merimiestapaa.

Meripelastusseuralla on noin 130 pelastusalusta rannikolla ja sisävesillä Hangosta Inariin. Seuran toiminta- ja koulutuskeskus sijaitsee Bågaskärissä Inkoon ulkosaaristossa.

Vapaaehtoinen meripelastustoiminta on merkittävä osa valtakunnallista pelastuspalvelua. Meripelastusseuran miehistöt auttavat joka vuosi vesillämme yli kolmeatuhatta ihmistä, joista noin parikymmentä pelastetaan todennäköisesti varmalta menehtymiseltä. Avunsaajista pääosan muodostavat huviveneilijät, joiden matka katkeaa tekniseen vikaan tai merimiestaitojen puutteeseen. Vapaaehtoisyksiköiden ympärivuorokautinen päivystys avovesikaudella sitoo vuosittain yli 730 miestyövuotta (noin 34 M€).

Meripelastusseuran toiminnan päärahoittaja on STM Veikkauksen tuotoilla.

Seura on kansainvälisen meripelastusjärjestö IMRF:n jäsen.

Meripelastusseuran toiminta-alueet

 • Suomenlahti
 • Saaristomeri
 • Pohjanlahti ja Pohjois-Suomi
 • Paijänne ja Kokemäenjoki
 • Vuoksen vesistöalue
 • Arvomme ja asenteemme
 1. Vapaaehtoisuus
 2. Pyyteettömyys
 3. Turvallisuus
 4. Pätevyys
 5. Ympäristötietoisuus

Tutustu vuosikertomukseemme 2017!