Hallitus

SMPS hallitus 2019

Valtteri Simola, puheenjohtaja

Pertti Helaniemi, varapuheenjohtaja

Petri Haapasalo

Markku Hentilä

Kimmo Kivisilta

Pekka Mölsä

Vesa Rauhala

Tiina Tuurnala

Ulla von Weissenberg

Sähköpostit: etunimi.sukunimi@meripelastus.fi