Organisaatio

Meripelastusseura vastaa keskusjärjestönä resurssien- ja varainhankinnasta, koulutuksen koordinoinnista ja kehittämisestä, alusten hankinnasta, peruskorjauksista ja katsastusjärjestelmästä sekä viestinnästä ja yhteiskuntasuhteista. Toimistoa johtaa toimitusjohtaja, jonka rinnalla työskentelee palkattuina kahdeksan henkilöä.

Meripelastusseuran ylintä päätösvaltaa käyttää joka kolmas vuosi kokoontuva yleiskokous, joka koostuu paikallisyhdistysten edustajista ja Seuran suorista henkilöjäsenistä. Kokous valitsee kolmeksi vuodeksi kerrallaan valtuuston, joka koostuu toiminta-alueiden edustajista. Valtuusto kokoontuu kaksi kertaa vuodessa ja valitsee syyskokouksessa Meripelastusseuran hallituksen.

Hallitus huolehtii siitä, että operatiivista toimintaa toteutetaan yleiskokouksen ja valtuuston linjausten mukaisesti. Se kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Hallituksen nimittämät toimikunnat tukevat toimiston henkilöstöä eri toimialoilla.

Neuvottelukunta kehittää oman verkostonsa kautta Meripelastusseuran toimintaedellytyksiä. Yrityselämän ja viranomaisten vaikutusvaltaisista edustajista koottu neuvottelukunta perustettiin Seuran toiminnan tueksi vuonna 2004.

Henkilöstö
Hallitus
Valtuusto
Neuvottelukunta

Yleiskokousedustajat, valtuutetut, neuvottelukunnan, hallituksen ja toimikuntien jäsenet ovat luottamushenkilöitä, jotka eivät saa tehtävästään palkkaa.