Koulutus

Meripelastusseuralla on oma koulutusjärjestelmä, jonka mukaan kaikki pelastusmiehistöjen jäsenet koulutetaan. Koulutuksen tavoitteena on antaa vapaaehtoisille meripelastajille sellaiset tiedot ja taidot, että he voivat turvallisesti ja tehokkaasti toimia pelastustehtävissä meripelastusaluksilla.

Koulutus toteutetaan keskusjärjestön valtakunnallisilla kursseilla sekä jäsenyhdistysten itse järjestäminä koulutuksina ja käytännön harjoituksina. Lisäksi käytetään jonkin verran ulkopuolisia koulutuspalveluja. Seuran oma toimintakeskus sijaitsee Bågaskärissä Inkoon ulkosaaristossa.

Koulutusjärjestelmä koostuu miehistön ja päällystön koulutussuunnitelmista. Niihin molempiin sisältyy 12 eri osaamisaluetta, joissa opiskeltavia asioita ovat mm. merimiestaidot, merenkulku, alustekniikka, ensiapu, viestiliikenne, etsintä-, pelastus- ja avustustoiminta sekä johtaminen aluksella. Opittuja taitoja testataan mm. jokavuotisissa valtakunnallisissa meripelastustaitokilpailuissa.

Koulutusjärjestelmän yleiskuvaus

Miehistön koulutussuunnitelma

Päällystön koulutussuunnitelma

Alusperehdytyksen työkirja

Miten pääsen mukaan?

Koulutuksen historiikki