Trossi-jäsenpalvelu

Trossi-jäsenpalvelun ehdot ja toimintaohjeet

Trossi-palvelu voidaan myöntää yksityisessä käytössä olevalle huviveneelle, jonka pituus on 2,5–24 m sekä vesiskootterille. Kaupallisessa käytössä olevalle alukselle Trossia ei voida myöntää. Trossi-palvelu edellyttää aina Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyyttä. Trossi on alus- ja jäsenkohtainen niin, että jäsen saa yhdellä Trossi-maksulla yhden aluksen Trossi-palvelun. Trossi-palvelun hinta on 98 € kalenterivuodessa (sisältää jäsenen valitseman yhdistyksen jäsenmaksun). Lisävene maksaa 50 €/vuosi. Trossi-palvelu on voimassa heti, kun maksu on maksettu.

Trossi-tarra ja -jäsenkortti sekä ohjeet mobiilijäsenkortin lataamiseen lähetetään vuosittain huhtikuun loppuun mennessä laskun maksaneille ja toimintakauden aikana liittyneille noin viikon kuluessa laskun maksamisesta. Trossi-turva ja paikallisyhdistyksen jäsenyys jatkuvat vuosittain automaattisesti ja laskutetaan aina vuoden alussa. Vuositarra on liimattava näkyvään paikkaan veneessä ja jäsenkortti on pidettävä mukana vesillä. Ennen jäsenkortin ja vuositarran saamista Trossi-palvelun voimassaolon voi osoittaa pitämällä maksukuitin mukana.

Trossi-palvelu on saatavana vain niissä vesistöissä ja vesistöjen osissa, joissa Meripelastusseuralla on pelastusasemia. Käytännössä palvelu kattaa koko rannikkoalueen ja suurimmat sisävedet sekä joitakin yksittäisiä järviä.

Trossi-jäsenpalveluun kuuluvat:

 • korjausapu paikan päällä, jos mahdollista (varaosista tms. peritään erillinen korvaus)
 • hinaus lähimpään satamaan, johon on saatavissa korjauspalveluita
 • Trossi-jäsenen halutessa apua veneen korjaajan ja väliaikaisen säilytyspaikan hankinnassa.

Trossi-jäsenpalvelu on saatavissa Meripelastusseuran jäsenyhdistysten toiminta-alueilla pelastusalusten päivystyskautena, 1.5.–31.10., jäätilanteen salliessa.

Trossi-jäsenpalveluun eivät kuulu:

 • veneen siirtohinaus satamasta toiseen (mukaan lukien hinaus kotisatamasta muuhun satamaan)
 • veneen hinaus kotisatamaan saakka, jos lähempänä on riittävät palvelut tarjoava satama-korjausapuveneen kotisatamassa
 • uponneen veneen nosto
 • sukeltajan palvelut.

Trossi-jäsenpalveluun kuuluva apu ei koske onnettomuuksia, joissa vakuutus korvaa vahingot ja niihin liittyvät hinauskulut ja vastaavat kustannukset. Myöskään sellaiset vesiliikenneonnettomuudet ja merihätätilanteet, joissa viranomainen antaa vapaaehtoisyksikölle ihmishenkien tai omaisuuden pelastamistehtävän ja maksaa siitä aiheutuvat korvaukset, eivät kuulu Trossi-jäsenpalvelun piiriin.

Trossi on voimassa myös Ahvenanmaalla sekä Ruotsin, Norjan ja Tanskan vesillä (Tanskassa rajoitetulla alueella). Koska käytännöt saattavat muuttua eri maissa jopa kesken kauden, Trossi-jäsenen suositellaan selvittävän ennen matkaa kohdemaan meripelastusorganisaatiolta tarvittavat ohjeet.

Trossi-avustustehtävät

 1. Trossi-palvelun piiriin kuuluvan avustuksen saaminen edellyttää, että avunpyyntö tehdään soittamalla Trossi-palvelunumeroon 0800 30 22 30 joko suoraan tai Trossi-mobiilisovelluksen kautta.
 2. Trossi-avustustehtävät hoidetaan kiireettöminä kohtuullisessa ajassa (arkisin päivällä vasteaika on yleensä pitempi).
 3. Kiireelliset pelastustehtävät ovat aina etusijalla ja saattavat myös keskeyttää jo alkaneen Trossi-tehtävän.

AVUNPYYNNÖT

Merialue

Jos vene ei ole kiinnitettynä rantaan tai laituriin (on karilla, ajelehtii tai on ankkuroitu ilman yhteyttä rantaan), soita meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 tai ota yhteyttä meripelastuskeskukseen VHFkanavalla 16 (VHF-DSC 70).

Jos vene on kiinnitettynä rantaan tai laituriin eikä välitöntä vaaraa ihmisille ole, soita Trossipalvelunumeroon 0800 30 22 30.

Sisävedet

Jos vene ei ole kiinnitettynä rantaan tai laituriin tai ei ole ankkuroituneena turvalliseen paikkaan (on karilla, on ankkuroitu turvattomaan paikkaan tai ajelehtii vaarallisessa paikassa), soita yleiseen hätänumeroon 112.

Jos vene on kiinnitettynä rantaan tai laituriin, ankkuroitu turvalliseen paikkaan tai ajelehtii turvallisesti eikä välitöntä vaaraa ihmisille ole, soita Trossi-palvelunumeroon 0800 30 22 30.

Esimerkkejä kiireettömistä ongelmatilanteista, joissa saat avun soittamalla Trossi-palvelunumeroon:
1. Vene on kiinni laiturissa tai muussa turvallisessa paikassa, mutta ei lähde käyntiin, koska

 • polttoaine on loppu
 • akussa ei ole virtaa
 • jokin osa tai laite on hajonnut
 • köysi on potkurissa tai ankkuri jumissa pohjassa.

2. Vene on sisävesillä ankkurissa turvallisessa paikassa ja sää on suotuisa, mutta vene ei lähdeyöpymisen tai uimatauon jälkeen käyntiin.
3. Matka sisävesillä on keskeytynyt yllättäen laiterikon tai polttoaineen loppumisen vuoksi, mutta ankkuroituminen on voitu tehdä hallitusti eikä tilanteessa ole muitakaan vaaraa aiheuttavia tekijöitä.
4. Kulussa oleva alus tarvitsee myöhemmin, erikseen sovittavana ajankohtana, apua esimerkiksirantautumiseen (purjeveneen moottori on rikki ja keliolosuhteet estävät turvallisen rantautumisenpurjeilla).

Trossi-palvelunumero palvelee 1.5.-31.10.

HUOMAUTUS: Aina jos olet epävarma, onko kyseessä kiireetön avustus vai hätätilanne, soita meripelastuksen hälytysnumeroon 0294 1000 tai yleiseen hätänumeroon 112.

MÄÄRITELMIÄ

Huvivene

Trossi-palvelun yhteydessä huviveneellä tarkoitetaan yksinomaan yksityisessä käytössä olevaa venettä, jonka pituus on 2,5—24 metriä ja vesiskootteria. Tämän määritelmän mukaisesti venettä ei saa käyttää kaupalliseen toimintaan, se ei voi olla pelkästään kilpailukäyttöön tarkoitettu eikä se voi olla yhteisön omistuksessa.

Kaupallinen käyttö

Kaupallisella käytöllä tarkoitetaan aluksen käyttämistä mihin tahansa elinkeinotoimintaan. Kaupallisessa käytössä olevia veneitä, joita ei voida liittää Trossi-palveluun, ovat muun muassa matkustaja-alukset, ammattiveneet ja vuokraveneet. Kaupallisessa käytössä oleviksi aluksiksi luetaan myös veneet, joita käytetään osa ajasta kaupalliseen käyttöön ja osa ajasta yksityiskäyttöön.

Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyys

Trossi-palvelun saamisen edellytyksen on Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen henkilöjäsenyys. Tällaiseksi henkilöjäseneksi liitytään Trossi-palvelun hankkimisen yhteydessä. Jäsenyhdistyksen vuosijäsenmaksu sisältyy Trossi-vuosimaksuun eikä sitä tarvitse maksaa erikseen.

Alus- ja jäsenkohtaisuus

Trossi-palvelu voidaan myöntää yksityishenkilölle, joka on Meripelastusseuran jäsenyhdistyksen jäsen ja jonka omistuksessa huvivene on. Jos jäsen omistaa useita veneitä, yhdellä vuosimaksulla palvelun piiriin voidaan liittää vain yksi, erikseen nimetty vene. Palvelun voimassaolo kyseisessä veneessä osoitetaan ilmoittamalla veneen tiedot Meripelastusseuraan ja liimaamalla Trossi-tarra veneeseen.
Palvelu ei koske kaikkia jäsenen omistuksessa olevia veneitä, ellei niitä ole erikseen ilmoitettu palveluun ja niihin ole hankittu omia vuositarroja osoitukseksi vuosimaksun maksamisesta. Trossi-palvelun piiriin kuuluvan avustuksen saaminen ilman erillistä veloitusta edellyttää, että veneeseen on liimattu vuosimaksun maksamisen osoittava Trossi-vuositarra ja että mukana on Trossi-jäsenkortti tai -jäsennumero.
Jos veneen omistajan Trossi-palvelu on voimassa (jäsenmaksu maksettu ja veneen tiedot ilmoitettu oikein Meripelastusseuraan), veneeseen on kiinnitetty palvelun voimassaolon osoittava vuositarra ja mukana on veneen omistajan Trossi-jäsenkortti, Meripelastusseuran pelastusalukset tarjoavat avustuksen Trossipalvelun
ehtojen mukaisesti, vaikka varsinainen Trossi-jäsen ja veneen omistaja ei olisi mukana veneessä. Palvelu on siis venekohtainen, ei henkilökohtainen.

Korjausapu paikan päällä

Meripelastusseuran pelastusalusten miehistö voi rajoitetusti auttaa myös veneen korjaamisessa vesillä. Pelastusaluksissa ei kuitenkaan voida pitää mukana varaosia kuin omaan käyttöön, joten tarvittavien varaosien pitäisi löytyä avustettavasta veneestä. Meripelastusseuran pelastusaluksesta mahdollisesti löytyvien varaosien luovuttamisesta veloitetaan erikseen. Tällaiset varaosat eivät kuulu Trossi-palvelun
piiriin. Jos pelastusaluksen miehistö ei pysty korjaamaan venettä, se hinataan paikkaan, jossa sille saadaan hankittua ulkopuolisen toimijan tarjoamaa korjausapua. Korjausapu veneen kotisatamassa ei kuulu Trossipalvelun piiriin.

Lähin satama, johon on saatavissa korjauspalveluita

Lähin satama, johon saatavana korjauspalveluita, vaihtelee muun muassa tarvittavien korjauspalveluiden ja aluksen koon mukaan. Esimerkiksi pienehkön moottoriveneen tapauksessa tällainen satama voi olla satama, jossa on nostoluiska aluksen nostamiseen trailerilla. Suurempien alusten tapauksessa kyseessä voi olla satama, joka on ulkopuolisen huoltoliikkeen kohtuullisesti saavutettavissa tai jossa on tarvittava
laitteisto veneen nostamista varten. Päätöksen sopivasta satamasta tekee pelastusaluksen päällikkö.

Apu veneen korjaajan ja väliaikaisen säilytyspaikan hankinnassa

Meripelastusseuran pelastusveneiden miehistöt tuntevat paikalliset huoltoliikkeet ja muut veneilijöiden tarvitsemat palvelut. Jos vene on rikkoutunut esimerkiksi lomamatkalla, pelastusaluksen miehistö auttaa järjestämään veneelle tilapäisen säilytyspaikan. Väliaikaisesta säilytyksestä mahdollisesti aiheutuvat kulut ja
muut korjauskustannukset eivät kuulu Trossi-palvelun piiriin.

Jäsenyhdistysten toiminta-alueet

Meripelastusseuran asemaverkosto kattaa koko Suomen rannikon. Sisävesillä Meripelastusseuran asemia on lähinnä suurissa vesistöissä sekä yksittäisillä järvillä. Trossi-jäsenen on itse selvitettävä palvelun kattavuus omalla veneilyalueellaan ottamalla yhteyttä Meripelastusseuraan tai Meripelastusseuran paikallisyhdistykseen.

Päivystyskausi

Meripelastusseuran pelastusalukset päivystävät avovesikaudella, joka vaihtelee sääoloista riippuen eri vuosina. Pääasiassa alukset päivystävät niin sanotulla purjehduskaudella 1.5. – 31.10. Tämän kauden ulkopuolelle ja vesistön ollessa jäässä tai jäätymässä Trossi-palvelua ei voida taata, vaikka joissain tilanteissa apua saattaa silti paikallisesti saada.

Tehtävien hoitaminen kiireettöminä kohtuullisessa ajassa

Trossi-palvelun piiriin kuuluvat avustustehtävät hoidetaan kiireettöminä kohtuullisessa ajassa, mikä tarkoittaa, että normaalin toimistoajan ulkopuolella arki-iltaisin ja viikonloppuisin pelastusalukset lähtevät matkaan pääsääntöisesti noin puolen tunnin kuluessa avunpyynnön vastaanottamisesta tai Trossi-jäsenen kanssa erikseen sovitun mukaisesti. Arkisin toimistoaikana saapuneet avunpyynnöt pyritään hoitamaan
mahdollisimman pian saman päivän iltana tai Trossi-jäsenen kanssa erikseen sovitun mukaisesti. Jos pelastusalus hälytetään kiireelliseen pelastustehtävään, käynnissä oleva Trossi-avustus keskeytetään ja sitä jatketaan myöhemmin. Kiireellisten pelastustehtävien takia myös aikaisemmin sovitun avustuksen ajankohta voi siirtyä myöhemmäksi.

Kiireellinen pelastustehtävä

Kiireellinen pelastustehtävä on johtavan viranomaisen Meripelastusseuran pelastusalukselle määräämä tehtävä, jossa ihmishenkiä tai omaisuutta on vaarassa. Kiireellinen pelastustehtävä aiheuttaa aina kiireettömän Trossi-avustuksen keskeytymisen tai lykkäämisen.

Veneen siirtohinaus satamasta toiseen

Siirtohinauksella satamasta toiseen tarkoitetaan hinausta satamasta, joka on saavutettavissa maanteitse, muuhun satamaan. Tällainen hinaus ei kuulu Trossi-palvelun piiriin.

Riittävät palvelut tarjoava satama

Riittävät palvelut tarjoava satama on satama, johon on kohtuullisesti saatavana korjaus- tai huoltopalveluita. Riittävät palvelut vaihtelevat kyseisen avustustilanteen sekä avustettavan veneen koon ja ongelman mukaan. Esimerkiksi pienehkön moottoriveneen tapauksessa tällainen satama voi olla satama, jossa on nostoliuska aluksen nostamiseen trailerilla ja joka on saavutettavissa maanteitse. Suurempien alusten tapauksessa kyseessä voi olla satama, joka on ulkopuolisen huoltoliikkeen kohtuullisesti saavutettavissa tai jossa on tarvittava laitteisto veneen nostamista varten. Avustustilanteessa pelastusaluksen päällikkö tekee päätöksen hinauksen kohdesatamasta.

Trossi-jäsenpalvelun tietosuoja

Trossi-jäsenpalvelun ja Trossi-apin tietoja käsitellään EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisesti, hyviä hallinto- ja markkinointitapoja noudattaen. Rekisteriseloisteisiin voit tutustua osoitteessa https://meripelastus.fi/tietosuoja.