Tukijamme

STEA (Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus) on päätukijamme, jonka myöntämillä avustuksilla katetaan noin 50 prosenttia toimintamme kuluista. Lisäksi toimintaamme rahoittaa säännöllisesti Jenny ja Antti Wihurin rahasto. Merkittävää tukea saamme myös laivameklarien keräämistä vapaaehtoisista laiva-avustusmaksuista. Lisäksi lukuisat yhteisöt ja yksityishenkilöt tukevat meitä rahalahjoituksin.

Tukijamme 

 • 3 Step IT Group
 • Algol Oy
 • Finavia Oyj
 • Finnlines Oyj
 • Furuno Finland Oy
 • Helsingin Pelastuslaitos
 • Helsingin Satama
 • Invitor Oy
 • Jenny ja Antti Wihurin rahasto
 • Kusinkapital Ab
 • Onvest Oy
 • Rajavartiolaitos
 • Relais Group Oyj
 • Reijo Rautauoman säätiö
 • STEA
 • Thure Gallen Stiftelse
 • Urlus säätiö
 • Weisell Säätiö
 • von Fieandt – Holmgren stiftelse sr
 • YachtsAgent

Laiva-avustusten kerääjät 

 • A.Jalander Oy
 • Euroports Rauma Oy
 • GAC Finland Oy
 • Hacklin Oy Ltd
 • Inkoo Shipping Oy
 • Outokumpu Shipping Oy
 • Saimaa Terminals Oy

Lisäksi toimintaamme tukevat useat yritykset ilmoittamalla jäsenlehdessämme sekä yksityishenkilöt lahjoituksilla tai osoittamalla merkkipäivänsä muistamiset Meripelastusseuralle. Sydämellinen kiitos kaikille tukijoillemme!