Siirry pääsisältöön

Meripelastajat kouluttautuvat myös poikkeusaikana

Meripelastusseuran vapaaehtoisilta edellytetään monipuolisia taitoja pelastusveneiden operoinnista itse pelastustehtävien suorittamiseen. Tätä koulutusta ei ole julkisesti saatavilla, joten Meripelastusseura on kehittänyt monipuolisen koulutusjärjestelmän. Viime keväänä suuri osa siitä siirtyi verkkoon.

Meripelastusseura järjestää vuosittain valtakunnallisesti noin 50 kurssia sekä tukee 60 asemansa paikallistason koulutusta. Viime keväänä koronapandemian myötä lähikoulutuksia jouduttiin perumaan yksi toisensa jälkeen, ja lopulta ne keskeytettiin lähes kokonaan.

Kuva Niclas Hagnäs.

Asemien paikalliseen koulutukseen vaikutti myös siirtyminen erillisiin miehistöryhmiin, jotka eivät voineet olla tekemisissä toistensa kanssa. Uusien miehistönjäsenten rekrytointi keskeytyi aluksi kokonaan. Kun sitä pystyttiin jatkamaan, miehistöryhmät vaikeuttivat sosiaalisten kontaktien syntymistä ja ryhmäytymistä.

Kaikki mahdollinen verkkoon

Suurin osa Meripelastusseuran miehistöiltä vaadittavista taidoista edellyttää lähiopetusta. Valtakunnallisista lähikoulutuksista onnistuttiin viime vuonna järjestämään vain vajaa kolmannes.

Reagoimme kuitenkin nopeasti keväällä 2020 ja järjestimme miehistöillemme 35 luennon mittaisen verkkoluentosarjan, joka saavutti yhteensä 482 miehistönjäsentä. Kaikkiaan koulutustapahtumissa oli yli 2300 osallistujaa 55 eri asemalta. Kaikki luennot tallennettiin, ja tallenteita on katsottu jälkikäteen lähes 500 kertaa.

Verkkoluentojen lisäksi muokkasimme verkkokursseiksi kaksi tarkoitukseen parhaiten soveltuvaa kurssiamme, etsintä- ja pelastusyksikön päällystökurssin teoriaosan sekä päällystön alustekniikkakurssin. Kurssit vedettiin videoneuvottelujärjestelmällä erilaisia verkkopohjaisia ryhmätyöratkaisuja hyödyntäen.

Yhteistyöllä tehoa verkkokoulutukseen

Myös Meripelastusseuran jäsenyhdistykset ovat siirtäneet omaa koulutustaan verkkoon. Kaksi Vuoksen alueen yhdistystä, Kuopion järvipelastajat ja Etelä-Saimaa Lappeenrannasta yhdistivät voimansa miehistöjen verkkokoulutusten järjestämisessä. Näin saatiin jaettua kouluttajaresursseja sekä myös laajempaa näkökulmaa koulutuksiin.

Kuopion yhdistyksen tiedotusvastaava Antti Rikkonen kertoo, että Kuopiossa on järjestetty verkossa oikeastaan kaikkea, mitä siellä on järkevää järjestää.

– Talvi ja kevät on teoriapainotteista muutenkin. Esimerkiksi meriteiden sääntöjä, palon sammutusta teoriassa, pintapelastusta teoriassa sekä alusten tekniikkaa on nyt käyty läpi verkkokoulutuksina. Avovesikaudella on sitten helppoa keskittyä harjoittelemaan käytännössä.

– Tekniikka ei ole aivan taipunut kaikkeen ja vieläkin on mietinnässä paras alusta tekemiselle, onko se Zoom, Meets, Teams vai joku muu, Rikkonen pohtii. – Jonkinlainen verkkoympäristö on todennäköisesti tulevaisuutta tässä yhdistystoiminnassakin. Ei pelkästään koulutusasioissa vaan myös tiedon ja materiaalin hallinnassa. Aika näyttää.

Lähiopetusta koronarajoituksia noudattaen

Vaasan meripelastusyhdistyksen koulutusvastaava Niclas Hagnäsin mukaan syksyllä alkanut tulokaskurssi on jatkunut Vaasassa läpi talven.

– Tulokaskoulutukset on ajoittain yhdistetty koko miehistölle tarkoitettuihin viikkokoulutuksiin, joiden aiheina ovat olleet muun muassa merimiestaito, potilastehtävät sekä päivystys- ja partiointikäytännöt, Niclas Hagnäs kertoo.

Koulutukset pidetään etäluentoina aina kun se on mahdollista, mutta meripelastajat tarvitsevat myös lähiopetusta. Koronarajoituksia noudatetaan Vaasassa tarkkaan, ja opetusryhmien koko on rajattu kuuteen henkilöön.

– Maskien käyttäminen, toistuva käsienpesu, ryhmäjaot ja jatkuvasti muuttuvat tilanteet ovat jo arkipäivää, Hagnäs sanoo.

– Yhteistyökumppanimme Prohoc Oy on antanut meille käyttöön yli 300 neliön lämpimän hallin, jossa olemme talven aikana voineet turvallisesti järjestää harjoituksia riittävillä etäisyyksillä.

Vaasassa on käytäntönä, että kaikki pelastusmiehistöön kuuluvat kouluttautuvat vähintään kerran viikossa. Koronarajoitukset tuovat siihen lisähaastetta.

– Olemme kuitenkin oppineet hyödyntämään verkkokoulutusta ja yhdistäneet sitä lähiopetukseen, kuten esimerkiksi ruorinpitokoulutuksessa, jossa kuusi henkilöä osallistui lähiopetukseen simulaattorissa ja loput etäopetukseen, kertoo Niclas Hagnäs.

Kevät 2021 ei tuonut toivottua muutosta

Koronapandemia jatkuu edelleen, vaikka moni odotti pahimman olevan jo ohi tänä keväänä. Meripelastusseuran koulutus jatkuu myös tutuksi tulleella kaavalla. Päällystökurssi ja vuotuiset koulutuspäivät toteutetaan verkossa, ja 14 verkkoluentoa on jo kalenterissa. Osa koulutuksista on siirretty syksyyn.

Poikkeustilanteen pitkittyminen huolestuttaa niin keskusjärjestössä kuin paikallisyhdistyksissäkin. Tilanteen normalisoituessa meillä on paljon töitä koulutusten käynnistämisessä ja asemien sisäisen sosiaalisen verkoston uudelleen rakentamisessa.