Siirry pääsisältöön

Turvallisuuskoulutusta Hangon satamahenkilökunnalle

Meripelastusseura järjesti tiistaina, 16. kesäkuuta Hangon Itäsatamassa satamahenkilökunnan turvallisuuskoulutuspäivän. Koulutuspäivään osallistui Itämeren Portti Oy:n ja HSF Marine Oy:n henkilökunta.

Koulutuspäivä oli osa EU:n Central Baltic Interreg INTROSERV-hanketta, joka toteuttavat yhteistyössä Suomen Meripelastusseura ja Viron vapaaehtoinen pelastusjärjestö, Päästeliit.

Development of Integrated Trossi Service in Baltic Region (INTROSERV) -hankkeen tavoitteena on parantaa veneilijöiden ja pienvenesatamien turvallisuutta luomalla Itämeren alueelle yhtenäinen teknisen- ja kiireettömän avun järjestelmä. Lisäksi hankkeen aikana järjestetään veneilyturvallisuutta edistäviä koulutuksia ja tapahtumia verkossa sekä viidessä pilottivierasvenesatamassa Suomessa ja Virossa. Projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä paikallisten meripelastusyhdistysten, vierasvenesatamien ja venekerhojen kanssa.

Satamahenkilöstön koulutuksen tavoitteena on, että koulutuspäivän jälkeen jokaisella satamatyöntekijällä on kyky toimia oikein vaaratilanteessa tai onnettomuuden sattuessa. Lisäksi opastamme omatoimiseen harjoitteluun.

Tarkoituksena on luoda pysyvä koulutusmalli pienvenesatamien henkilökunnalle. Suoritetusta turvallisuuskoulutuksesta sekä työntekijä että satama saavat todistuksen.

Koulutuspäivän ohjelma koostuu teoriatunneista ja käytännön harjoitteista. Rastikoulutuksessa toimitaan kolmessa noin viiden hengen ryhmässä. Kouluttajina toimivat Meripelastusseuran kouluttajat sekä paikallisen meripelastusyhdistyksen ja vapaapalokunnan hälytysosastojen jäsenet.

Tiivis paketti teoriaa ja käytäntöä

Hangon koulutuspäivän alkajaisiksi keskustelimme osallistujien kanssa satamatyöskentelyn turvallisuusriskeistä henkilökunnalle sekä veneiden oikeaoppisesta kiinnittämisestä pienvenesatamissa.

 

 

 

 

 

Ensimmäisellä rastilla osallistujat pääsivät kokeilemaan heittoliinan ja pelastusrenkaan heittämistä veteen pudonneelle sekä satama-altaaseen pudonneen pelastamista ja nostamista veneeseen.

Toisella rastilla osallistujat harjoittelivat henkeäpelastavaa hätäensiapua, elvytystä sekä defibrilaattorin käyttöä. Lisäksi keskusteltiin yleisimmistä satamassa tapahtuvista tapaturmista ja onnettomuuksista.

Kolmannella rastilla harjoiteltiin alkusammutusta sekä vaahtosammuttimella että sammutuspeitteellä. Rastilla keskusteltiin venepaloista ja niiden vaarallisuudesta satama-alueella.

Lopuksi pohdittiin vielä satamien turvallisuussuunnitelmia sekä harjoiteltiin toimintaohjekorttien laatimista erilaisiin niin tavanomaisiin kuin odottamattomiinkin tilanteisiin.

Päivästä jäi erittäin positiivinen mielikuva niin meille kouluttajille kuin osallistujillekin. Pienvenesatamien työntekijät pitivät koulutusta tarpeellisena ja hyödyllisenä, ja yhdessä toivommekin vastaavanlaisten koulutusten jatkuvan osana Meripelastusseuran toimintaa myös INTROSERV-hankkeen jälkeen.

Kiitos HSF Marinen ja Itämerenportin henkilökunnalle sekä ammattitaitoisille meripelastuksen, ensihoidon ja pelastuslaitoksen kouluttajille, jotka mahdollistitte koulutuspäivän onnistumisen.

Tuomas Puukko
Projektikoordinaattori