Mitä saamme aikaan kuukausilahjoittajiemme tuella?

Kuukausilahjoittajien avulla hankimme pelastusaluksiimme varusteita, joilla pelastetaan henkiä. Kun varustamme veneitä ja miehistöä, pidämme mielessä kaksi näkökulmaa: Vapaaehtoisemme tarvitsevat sellaisia varusteita, joilla he pystyvät auttamaan vesilläliikkujia. Lisäksi veneet on varusteltava niin, että miehistöjen on turvallista toimia.

Meripelastusseuran vastuulla on pitää vapaaehtoiset meripelastajat terveinä ja turvassa, jotta he voivat tehdä mittaamattoman arvokasta työtään. Tässä sinä voit auttaa, sillä ryhtymällä kuukausilahjoittajaksi tuet vapaaehtoisia. Saamamme tuki käytetään suoraan pelastustyöhön.

Toimitamme pelastustarvikkeita 60 pelastusasemalle eri puolille Suomea. Keskitymme ensin turvallisuuden ja toimintakyvyn kannalta tärkeimpiin asioihin.

– Pelastuspuvut ja -liivit ovat kuluvia varusteita, joten niihin tarvitaan jatkuvasti rahoitusta. Jokaisella miehistön jäsenellä on oltava asiallinen vaatetus, jotta heidän on turvallista työskennellä. Auttajista ei saa tulla autettavia, sanoo Meripelastusseuran tekninen päällikkö Lasse Kämäräinen.

Viime vuonna vesilläliikkujat saivat vapaaehtoisilta järvi- ja meripelastajilta apua 1 776 kertaa. Hieman yli puolet avunpyynnöistä tuli merialueilta, loput sisävesiltä. Vuoden aikana vapaaehtoiset auttoivat kaikkiaan 3 757:ää ihmistä, joista 15 olisi muuten menehtynyt. Lisäksi 24 alusta säästyi tuhoutumiselta.

Moderni tekniikka parantaa kaikkien turvallisuutta

Sydäniskuri eli defibrillaattori, jolla voidaan auttaa sydänkohtauksen saanutta ihmistä, tarvittaisiin jokaiseen pelastusalukseemme. Toistaiseksi se ei ole ollut mahdollista.

Lasse Kämäräinen toivoo, että miehistöjen käyttöön saataisiin myös Intercom-järjestelmä, jota käytetään pelastusyksikön sisäiseen viestintään ja johon voidaan integroida viranomaisten Virve-puhelimet.

– Intercom-järjestelmät pitäisi saada aluksiin nopealla aikataululla. Se on olennaisen tärkeä varuste, joka parantaisi sekä pelastusoperaation onnistumista että miehistön omaa turvallisuutta, Kämäräinen kertoo.

Lisäksi kaikkiin merialueilla liikkuviin meripelastusveneisiin tulee saada AIS-järjestelmä (Automatic Identification System). AIS on satelliittipaikannukseen perustuva laite, jonka avulla laivat ja veneet voivat seurata toistensa liikkeitä ja välttää törmäyksiä. Pelastustehtävissä on hyvä, että paikalla olevat yksiköt näkevät toisensa ja parhaassa tapauksessa myös avustettavan veneen.

– Tekniikan elinkaari lyhenee eivätkä uudet laitteet kestä niin kauaa kuin vanhat. Siksi tarvitsemme jatkuvasti myös navigointilaitteiden päivityksiä, toteaa Kämäräinen.

Lahjoitukset suoraan pelastajien työn tukemiseen

Varustehankinnoissa ei ole alueellisia eroja, vaan varustamme 135 pelastusalusta ja 1 500 meripelastajaa eri puolilla Suomea.
Lahjoittajia saattaa mietityttää, onko heidän tuestaan hyötyä vai katoavatko avustukset järjestöjen hallinnollisiin kuluihin. Lasse Kämäräinen korostaa, että Meripelastusseurassa jokaisen lahjoittajan tuella on todellinen vaikutus.

– Teemme hankintoja sitä mukaa, kun saamme uusia lahjoituksia. Pystymme hoitamaan seuran hallinnon nykyisillä resursseilla, joten voimme käyttää lahjoitukset vapaaehtoisten järvi- ja meripelastajien tukemiseen ympäri Suomea.

Mitä varusteet maksavat?

– miehistön lämpimänä pitävä asukokonaisuus, jossa väli- ja kuoriasu 580 euroa
– pelastuspuku 1 200 euroa
– pelastusliivit 150 euroa
– sydäniskuri 1 800 euroa
– turvallisuusvaruste AIS 1 000–5 000 euroa veneluokasta riippuen

Anna hyvän tahtosi näkyä, auta vapaaehtoisia auttamaan ja ryhdy kuukausilahjoittajaksi meripelastus.fi/lahjoita