Siirry pääsisältöön

Merinaarissa käsiteltiin Arktista taloutta ja älyliikennettä

Suomen Meripelastusseuran ensimmäisessä Merinaarissa 2.10.2018 käsiteltiin Arktisen alueen taloutta, älyliikennettä ja liikenteen lainsäädännön muutoksia. Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen avasi varainhankintakampanjan uusien pelastusalusten omarahoitusosuuden rahoittamiseksi. Tilaisuus jatkui Allas Sea Poolilta tutustumisella pelastusristeilijä Jenny Wihurille.

Merinaarin alkusanat from Suomen Meripelastusseura on Vimeo.

Puheenvuorossaan Protektionismi lämmittää Arktista Tero Vauraste kuvasi Arktisen alueen 1 000 miljardin euron liiketoimintapotentiaalia. Potentiaalista viidennes on lähialueellamme. Vaikka alueelliset erot ovat suuret, on Suomessa hyvää arktista erityisosaamista. Arktisen alueen haasteena on se, että lisääntyvän protektionismin vaikutukset tuntuvat alueella muuta markkinaa voimakkaammin ja kestävän kehityksen hidastuminen nopeuttaa ilmastonmuutosta.

Katso Arktisen talousneuvoston puheenjohtajana ja Arctia Oy:n toimitusjohtajana toimivan Tero Vaurasteen esitys.

Tero Vauraste from Suomen Meripelastusseura on Vimeo.

Volvo Car Finlandin toimitusjohtaja Lasse Ahlstedt avasi puheenvuorossaan Miten älyliikenne muuttaa liikkumistamme? kiinnostavasti tulevaisuudennäkymiä autonomisesta liikenteestä. Mahdollisuus muuttua kuljettajista matkustajiksi on lähempänä kuin arvaammekaan. Autonominen liikenne ja jakamistalous saattavat muuttaa kaupunkikuvaamme merkittävästi tulevaisuudessa.

Lasse Ahlstedt from Suomen Meripelastusseura on Vimeo.

Trafin merenkulkujohtaja Tuomas Routa kuvasi liikenteen lainsäädännössä valmisteilla olevia muutoksia. Digitalisaatio ja automaatio tuovat muutoksia myös meriliikenteeseen. Näillä alueilla Suomella on merkittävä rooli kansainvälisen lainsäädännön valmistelussa. Vesiliikennelakiin on tulossa päällikön velvollisuuksia koskevia tarkennuksia.

Suomen Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jari Piirainen kertoi yrityksille ja yhteisöille suunnatusta Laivanvarustaja-varainhankintakampanjasta, jolla haetaan rahoittajia seuran uusille PV2-luokan pelastusaluksille. Rakenteilla olevaan Helsingin pelastusalukseen ensimmäiseksi Kommodori-luokan laivanvarustajaksi on lupautunut Reijo Rautauoma. Lisäksi Meripelastajaheimo-joukkorahoituskampanja kerää lahjoituksia uusien apuveneiden hankintaan 50 euron osuuksina.

Jari Piirainen from Suomen Meripelastusseura on Vimeo.