Utbildning

Sjöräddningssällskapet utbildar alla medlemmar i sina räddningsbesättningar.

Utbildningssystem baserar sig på kunskapsmål på sex olika utbildningsnivåer. Man studerar bl.a. sjömanskunskap, sjöfart, fartygsteknik, första hjälpen, kommunikation, spanings-, räddnings- och biståndsverksamhet samt ledarskap ombord. Inom utbildningssystemet är det möjligt att avancera från praktiserande matros till befälhavare för en räddningsbåt.

Lag som består av frivilliga sjöräddare från havs- och insjöområdena möts i nationella tävlingar i sjöräddningskunskap, vartannat år vid kusten och vartannat år i insjövattnen.