Information

Finlands Sjöräddningssällskap är centralorganisation för 58 frivilliga sjöräddningsföreningar. Dess verksamhet baserar sig på frivilliga sjöräddares hjälpvilja och osjälviska arbete.

Sjöräddningssällskapets uppgift är att rädda och hjälpa människor som råkat i sjönöd i havsområdet eller på insjöarna. Med sin verksamhet främjar sällskapet även den allmänna båtsäkerheten och god sjömanssed.

Frivillig sjöräddningsverksamhet är en viktig del av den nationella sjöräddningstjänsten. Varje år hjälper Sjöräddningssällskapets besättningar över 3000 människor och 1000 farkoster. De frivilliga enheternas räddningsberedskap dygnet runt under isfri tid binder över 730 årsverken årligen.

Sjöräddningssällskapet är medlem i den internationella sjöräddningsorganisationen IMRF.