Ryhdy laivanvarustajaksi

Meripelastusseuran pelastusaluksia on säännöllisesti uusittava, jotta pystymme mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti auttamaan vesilläliikkujia.  Vuonna 2020 vapaaehtoiset miehistömme ovat olleet mukana lähes 2000 pelastus- ja avustustehtävässä, joissa apua on saanut 4000 henkilöä. Henkiä on pelastunut yhdeksän.  Vapaaehtoiset meripelastajat lahjoittavat vapaa-aikansa pelastustyöhön, sillä he eivät saa työstään korvausta. Kovassa käytössä olevien pelastusalusten korvaaminen uusilla on Meripelastusseuralle aina suuri taloudellinen ponnistus. Tarvitsemme apuasi. Tue työtämme.

Yhteiskuntavastuulliseksi laivanvarustajaksi

Ryhdy laivanvarustajiksi. Merkitsemällä osuuden pelastusaluksesta, voitte merkittävällä tavalla tukea vapaaehtoista meripelastustoimintaa. Voisiko yrityksesi yhteiskuntavastuuraportissa olla merkintä ”Lahjoitus Meripelastusseuran pelastusaluksen hankintaan”?

Nyt haemme tukijoita Meri-Lapin Tornion pelastusasemalle, Tammisaareen ja Pirkanmaan Valkeakosken pelastusasemille sijoittaville pelastusaluksille.

Tutustu lahjoitustasoihin ja valitse alus, jonka hankintaa haluatte tukea. Vapaaehtoiset meripelastajat lahjoittavat vapaa-aikansa meidän kaikkien turvaksi vesillä. Toimi nyt ja auta vapaaehtoisia meripelastajia auttamaan!

Rahankeräyslupa nro RA/2019/609. Lupa on voimassa 15.9.2019-14.9.2021 koko maassa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Lahjoita