Trossen tjänst

Det är alltid gratis att bli räddad till livet till sjöss för hjälptagaren. Om det inte finns fara för människoliv, är det båtens ägare som står för kostnaderna för räddandet av en båt som överraskande slutat fungera.

Medlemskapet i Trossen inom Finlands Sjöräddningssällskap garanterar en kostnadsfri hjälp också för båten! Tjänsten täcker reparationerna till sjöss eller bogserandet av båten till närmaste skyddshamn. Vid behov hjälper man till med att skaffa reparatör och tillfälligt förvaringsställe för båten. Medlemskapet berättigar till motsvarande service även på åländska, svenska, norska och danska vatten (i danska vatten begränsade områden).

Trossen kan beviljas för en sådan fritidsbåt som klassas som fritidsbåt i EU:s fritidsbåtsdirektiv (längd 2,5–24 m). Trossen är avsedd för Sjöräddningssällskapets personmedlemmar och tjänsten är båtspecifik. Trossen kan inte beviljas för båtar som används kommersiellt. Priset för Trossen är 98 euro per kalenderår (inkluderar medlemsavgiften). För ytterligare en båt betalar du endast 50 euro.

Medlemsförmånerna träder i kraft genast när betalningen har registrerats på vårt konto. Trossenskyddet och medlemskapet i den lokala föreningen fortsätter automatiskt ett år i taget och faktureras alltid i början av året.

Du kan enkelt bli medlem i Trossen genom att fylla i en elektronisk anmälningsblankett (länk nedan). När du fyllt i blanketten sänder vi en faktura inom en vecka. Trossen-skyddet träder i kraft genast när avgiften har kommit in på vårt konto.

Rabat till SBF-medlemmar

Den som är medlem i föreningen Segling och Båtsport i Finland rf får Trossen för 88 €. Trossen-avgiften för en andra båt är 50 €.

Trossen assistans 0800 30 22 30 (1.5.–31.10.)

OBS! Om du är osäker på om det är fråga om ett icke-brådskande hjälpuppdrag eller en nödsituation, ring sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller det allmänna nödnumret 112.

Villkor och instruktioner för Sjöräddningssällskapets Trossen

Bli medlem!