Siirry pääsisältöön

Jani Seppälä Turusta vuoden alusvastaava

Meripelastusseura on nimittänyt vuoden alusvastaavaksi Jani Seppälän Turun Meripelastusyhdistyksestä.

Myöntämällä Jani Seppälälle vuoden alusvastaavan tunnustuksen Meripelastusseura haluaa huomioida hänen pitkän vapaaehtoisuransa isojen ja tekniikaltaan vaativien pelastusalusten ylläpidossa. Jani Seppälä toimi kahden eri PV5-luokan ja yhden PV4-luokan aluksen alusvastaavana yhtäjaksoisesti vuodesta 2005 alkaen ja luovutti alusvastaavan tehtävät eteenpäin seuraajille vuoden 2022 syksyllä.

Jani Seppälä on ansiokkaasti huolehtinut siitä, että hänen hoidossaan olevat alukset ovat aina olleet tekniikan osalta esimerkillisesti ylläpidettyjä. Käytännössä tämä on näkynyt muun muassa siten, että alusten äkillisestä vikaantumisesta johtuvia valmiuskatkoja ei aluksilla ole esiintynyt, vaikka aktiivisen yhdistyksen aluskaluston käyttöaste onkin suuri. Seppälän hoidossa olevilla aluksilla on myös tehty talkootöinä hyvinkin vaativia ylläpito-, parannus- ja korjaustöitä, jotka ilman merkittävää talkoopanostusta olisi ollut hankittava ostopalveluna. Alusvastaavan tehtävien lisäksi Jani Seppälä on osallistunut aktiivisesti operatiivisen toimintaan toimimalla alusten päällikkönä.

Nimittämällä Jani Seppälä vuoden alusvastaavaksi halutaan myös nostaa esille kaikki ne alustoiminnan takana vaikuttavat tahot, joiden uutterasti ja pyyteettömästi tekemä työ jää valitettavan usein taustalla näkymättömäksi. Aluksesta ja aluksen tekniikasta huolehtiminen on yksi alusturvallisuuden keskeisistä peruspilareista.