Siirry pääsisältöön

Meripelastusseura ei hyväksy minkäänlaista häirintää

Meripelastusseuran jäsenyhdistysten miehistönjäsenten ja muiden aktiivien keskuudessa toteutettiin helmikuussa 2022 kysely, jonka tarkoituksena oli kartoittaa seksuaalisen häirinnän esiintymistä vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa.

Häirintäkyselyn tulosten perusteella noin kymmenen prosenttia vastaajista on kokenut seksuaalista häirintää vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa. Häirintä koskettaa sekä naisia että miehiä. Lisäksi kyselystä ilmeni, että vaikka ilmoituskanavia ja toimintaohjeita häirintätapausten varalle on olemassa, niitä ei tunneta riittävästi.

Suomen Meripelastusseura ei hyväksy vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa minkäänlaista henkistä tai fyysistä väkivaltaa, seksuaalista tai muuta häirintää, kiusaamista tai syrjintää. Vapaaehtoisen meripelastuksen tulee olla kaikille hyvä ja turvallinen harrastus.

Meripelastusseuran tietoon tulleisiin häirintätapauksiin on puututtu ja puututaan jatkossakin. Ilmoituskanavia ja toimintatapoja sekä viestintää kehitetään edelleen. Ehdottomana tavoitteena on nollatoleranssi.

Tarvittaessa lisätietoja antaa turvallisuus- ja valmiuspäällikkö Marko Stenberg, puh. 040 536 5661.