Siirry pääsisältöön

Vuoden turvallisuusteko -palkinto Meripelastuskouluttajille

Suomen Meripelastusseura on myöntänyt Vuoden turvallisuusteko 2018 -tunnustuksen Meripelastuskouluttajat-ryhmälle pitkäjännitteisestä ja tuloksellisesta työstä vapaaehtoisten meripelastajien turvallisuuden parantamisessa ja Meripelastusseuran turvallisuuskulttuurin kehittämisessä.

Meripelastuskouluttajat on vapaaehtoisista meripelastajista koostuva ryhmä, jonka jäsenet paikallisyhdistysten kouluttajina toimimisen lisäksi osallistuvat Meripelastusseuran valtakunnallisen koulutustoiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Ryhmä järjestää Seuran pelastustekniset kurssit, päällystökurssin ja koulutuspurjehdukset.

Meripelastuskouluttajat on koko kymmenvuotisen toimintansa ajan vaikuttanut merkittävästi turvallisten toimintatapojen edistämiseksi Meripelastusseurassa. Työturvallisuuden korostaminen ja suojavarusteiden tinkimätön käyttö ryhmän vetämillä kursseilla on vuosien varrella antanut sadoille vapaaehtoisille hyvän esimerkin vietäväksi kotiyhdistykseen. Lisäksi meripelastuskouluttajat jakavat tietoa Seuran toiminta- ja turvallisuusohjeista, mikä on lisännyt huomattavasti ohjeiden tuntemista ja noudattamista.

Meripelastuskouluttajiin kuuluu nelisenkymmentä vapaaehtoista meripelastajaa eri puolilta maata.

Meripelastusseuran Vuoden turvallisuusteko -tunnustus myönnetään henkilölle tai yhteisölle, joka on toiminnallaan merkittävästi edistänyt vapaaehtoismiehistöjen turvallisuuden parantamista. Nyt ensimmäistä kertaa jaettavalla tunnustuksella halutaan nostaa esiin kaikkien tunteman ja noudattaman turvallisuuskulttuurin merkitystä organisaatiossa.