Siirry pääsisältöön

Vapaaehtoiset edistävät turvallisuutta saaristossa

Meripelastusseuran ja Suomen Punaisen Ristin yhdessä toteuttama Caritas-ensivastetoiminta aloitti juhannuksena elokuun alkuun jatkuvan keskeytyksettömän ensivastepäivystyksen.

Päivystys toteutetaan järjestöjen yhteistyönä Turun meripelastusyhdistyksen uudella ABSO pelastusveneellä Saaristomerellä. Aluksella on välitön lähtövalmius saaritukikohdassaan Airistolla tai muualla Saaristomerellä ympäri vuorokauden yli kuuden viikon ajan 5.8. asti, ja tarpeen mukaan viikonloppuisin vielä myöhemminkin elo-syyskuussa.

Caritas-ensivaste toimii Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin ensihoitokeskuksen ensivasteyksikkönä yhteistyössä Länsi-Suomen Merivartioston, Varsinais-Suomen pelastuslaitoksen, paikallisten terveyskeskusten ja ensihoitoyksiköiden sekä Lounais-Suomen poliisin kanssa. Varsinais-Suomen Hätäkeskus ja ensihoidon kenttäjohtaja sekä Meripelastuskeskus Turku tietävät aluksen sijainnin jatkuvasti. Alus toimii hätäkeskuksen tai meripelastuskeskuksen hälyttämänä.

– Pelastusvene ABSOn henkilökunta koostuu koulutetuista vapaaehtoisista, jotka päivystävät aluksella ilman korvausta. Miehistöön kuuluu kaksi Punaisen Ristin ensiauttajaa, joista osa on terveydenhuollon ammattilaisia (esimerkiksi ensihoitajia tai sairaanhoitajia) ja kaksi Turun meripelastusyhdistyksen meripelastajaa. Vapaaehtoiset antavat ensiapua osana ensihoitopalvelua sairaus- tai onnettomuustilanteissa. Caritas-toiminnan palvelut ovat aina autetulle ilmaisia. Caritas-ensivaste on hyvä esimerkki sekä järjestöjen välisestä, että kolmannen sektorin ja viranomaisten välisestä yhteistyöstä turvallisuuden edistämiseksi, kertovat SPR Varsinais-Suomen piirin valmiuspäällikkö Tommi Virtanen ja Meripelastusseuran valmiuspäällikkö Jori Nordström.

Suomen Punainen Risti on vuodesta 1989 toteuttanut ensivaste-, ensiapu- ja terveyden edistämistoimintaa Saaristomerellä ja Turunmaan saaristossa. Kesään 2013 asti toiminta toteutettiin Punaisen Ristin omalla Caritas-palveluveneellä, ja kesästä 2014 alkaen yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran kanssa Turun Meripelastusyhdistyksen pelastusveneellä. Kesällä 2017 Caritas-ensivaste hälytettiin 26 kiireelliseen ensivastetehtävään. Samaan aikaan meripelastustehtäviä oli saman verran. Yhteensä päivystyskauden aikana yli 100 henkilöä sai apua vapaaehtoisilta.