Siirry pääsisältöön

Vesiturvallisuustyöhön tarvitaan lisää resursseja ja selkeämpää koordinointia

Onnettomuustutkintakeskus julkaisi juhannuksen alla tutkinnan vuoden 2021 tapaturmaisista hukkumisista. Vaikka hukkumiskuolemat ovat vähentyneet, hukkuu Suomessa edelleen väkilukuun suhteutettuna kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin Ruotsissa tai Norjassa. Meripelastusseura kaipaa vesiturvallisuustyöhön valtakunnallista koordinointia ja rahoitusta.

Onnettomuustutkintakeskuksen mukaan tapaturmaiset hukkumiset painottuvat iäkkäisiin. Päihtymisellä oli merkitystä 40 prosentissa tapauksista. Vesikulkuneuvolla tapahtuneista hukkumisista pääosa sattui soutuveneellä. Tutkinnan perusteella vaikuttaa siltä, että hukkumisalttius syntyy vuosien aikana omaksuttujen elin- ja toimintatapojen seurauksena.

Onnettomuustutkintakeskus antoi suosituksia niin kansalaisille kuin vesiturvallisuusvalistusta tekeville järjestöille ja muille toimijoille. Tiedotteessaan se toteaa myös, että vesiturvallisuustyötä tekevien tahojen työn painopisteet, työnjako, rahoitus ja jatkuvuus tulisi selvittää.

Suomen Meripelastusseuran perustehtäviin kuuluu vesillä hätään joutuneiden pelastamisen ja avustamisen lisäksi vesiliikenneonnettomuuksien ennaltaehkäisy ja turvallisuusvalistus. Meripelastusseura avasi keväällä 2020 erityisesti veneilijöille suunnatun, maksuttoman Veneilytaito.fi-verkkokoulutusympäristön, joka sisältää 15 verkkokurssia. Sivustolla on yli 10 000 käyttäjää. Lisäksi Meripelastusseura tekee aktiivisesti turvallisuusviestintää ja kampanjoi muun muassa pelastusliivien käytön ja hyvän merimiestavan puolesta.

– Ennaltaehkäisevä vesiturvallisuustyö on tällä hetkellä pitkälti järjestöjen ja vapaaehtoistoiminnan varassa, se on melko sirpaleista eikä sitä koordinoida riittävästi. Myöskään vesiturvallisuuskampanjoiden rahoitusta ei voi jättää kolmannen sektorin vastuulle, vaan valtion tulisi ohjata siihen riittävästi määrärahoja, sanoo Meripelastusseuran toimitusjohtaja Jori Nordström.

Meripelastusseura katsoo, että kaikkien alan toimijoiden ja viranomaisten yhteistyöllä voidaan tavoittaa entistä laajemmat kohderyhmät sekä päästä parhaisiin tuloksiin.

– Vesiturvallisuuskampanjoinnin sekä siihen liittyvän turvallisuusviestinnän edellytykset on varmistettava luomalla Liikenneturvallisuusstrategian osaksi erillinen vesiturvallisuusohjelma tavoitteineen, vastuineen ja rahoituksineen, Nordström jatkaa.

Pelastusliivien käyttö pakolliseksi kaikissa veneissä 

Meripelastusseuran näkemyksen mukaan hukkumiskuolemien määrän merkittävää vähenemistä ei voida saavuttaa pelkästään asennekasvatuksella ja turvallisuusviestinnällä, vaan tarvitaan myös normiohjausta.

Tutkimusten mukaan jopa 80 % vesiliikenteessä hukkuneista olisi pelastunut, jos heillä olisi ollut päällään oikein puetut pelastusliivit ja tilanteen nähneet olisivat osanneet auttaa.

– Onnettomuuden sattuessa ei liivien pukemiselle ole useimmiten enää aikaa. Pelastusliivien käyttöasteen lisääntyminen olisi yksi tehokkaimmista vesiliikenteen hukkumiskuolemia ehkäisevistä tekijöistä, Jori Nordström sanoo.

– Mielestämme pelastusliivien tai kelluntapukineiden käyttäminen tulisikin säätää pakolliseksi kaikissa vesikulkuneuvoissa. Myös pienissä rekisteröimättömissä veneissä.

Lue Onnettomuustutkintakeskuksen tutkintaseloste.