Siirry pääsisältöön

Samarbetspromemorian mellan Gränsbevakningsväsendet och Finlands Sjöräddningssällskap undertecknades

Chefen för Gränsbevakningsväsendet, generallöjtnant Pasi Kostamovaara och verkställande direktören för Finlands Sjöräddningssällskap Jori Nordström undertecknade samarbetspromemorian 14.6.2022. Med samarbetspromemorian förstärks grunderna för samarbetet och samarbetsformerna mellan Gränsbevakningsväsendet och Finlands Sjöräddningssällskap.

Samarbetet till havs mellan Gränsbevakningsväsendet och Finlands Sjöräddningssällskap har långa traditioner. Sjöräddningssällskapet är en ytterst viktig resurs särskilt på somrarna för Gränsbevakningsväsendet som i Finland svarar för sjöräddningstjänsterna. Finlands sjöräddningstjänsts ansvarsregion har årligen cirka 2000 sjöräddnings- och biståndsuppdrag. Finlands Sjöräddningssällskap är i dessa uppgifter den mest betydande aktören efter Gränsbevakningsväsendet.

I promemorian, som nu upprättats för första gången, har man infört de grundläggande principerna för detta samhälleligt betydande maritima samarbete. Med promemorian fastställs goda och väletablerade samarbetssätt på både nationell och regional nivå. I tillägg behandlar samarbetspromemorian bland annat övnings- och utbildningssamarbeten samt förfaringssätt för det operativa samarbetet som gäller sjöräddning. Sjöräddningssamarbetet, som man kommit överens om i samarbetspromemorian, har som centrala operativa aktörer Västra Finlands och Finska vikens sjöbevakningssektioner som hör till Gränsbevakningsväsendet och medlemsföreningar från Finlands Sjöräddningssällskap.

Finlands Sjöräddningssällskap finner det särskilt viktigt att principerna för samarbetet och samarbetsformerna nu är skriftligt överenskomna. Detta förtydligar och effektiverar samarbetet i praktiken ytterligare.

Sjöräddningssällskapet har opererat för att garantera säkerheten för dem som rör sig till sjöss redan i 125 år. Av dess 60 stationer är hälften vid kusten och hälften vid insjöar. Hela bemanningen som opererar på Sjöräddningssällskapets räddningsbåtar är volontärer.