Kontaktuppgifter

Finlands Sjöräddningssällskap rf
Kalliolinnavägen 4
00140 Helsingfors

smps.toimisto@meripelastus.fi

Faktureringsadress:

Nätfakturaadress/OVT-kod 003702022174
Förmedlarkod (Liaison) 003708599126
FO-nummer 0202217-4

eller

laskutus@meripelastus.fi

Verkställande direktör Jori Nordström
tel. 0400 656 171

Säkerhets- och beredskapschef Marko Stenberg
tel. 040 536 5661

Ekonomichef Tiina Hietikko
tel. 040 589 7550

Kommunikationschef Sadri Wirzenius
tel. 0400 438 090

Utbildningschef Jaakko Heikkilä
tel. 040 587 2303

Utbildningskoordinator Merja Bergwall
tel. 044 7930017

Teknisk chef Taneli Mauno
tel. 040 561 6516

Teknisk specialist Markus Takala
tel. 0440 773 602

Medlemskaps- och administationschef Tiia-Maria Tykkä
tel. 040 584 5222

Medlemskaps- och administrationskoordinator Anna Koponen
tel. 044 553 3000

BÅGASKÄR VERKSAMHETSCENTRET

Förvaltare Teemu Hotanen
puh. 040 728 9939

Kalliolinnavägen 4, 00140 Helsinki
Bagaskar@meripelastus.fi

E.post: förnamn.efternamn@meripelastus.fi