Besättning

För tillfället består våra besättningar av ca. 30 aktiva medlemmar. Hela vår verksamhet bygger på frivilligt arbete och en vilja att hjälpa.

Utbildning

Vi utbildar våra besättningar enligt de krav Finska Sjöräddningssällskapet har lagt fram.
Under vintern består utbildningen av teori och under den isfria tiden av praktiska övningar. Största delen av utbildningen sker lokalt inom föreningen men Sjöräddningssällskapet ordnar även regelbundet nationella utbildningstillfällen.

Kom med i vår verksamhet!

Kom med oss för att säkra och hjälpa människor på sjön. Att få hjälpa medmänniskor, en möjlighet att få vara på sjön utan egen båt samt en mångsidig utbildning i räddning och sjövett är ett paket som ingen annan hobbyverksamhet erbjuder. Vi förutsätter inte tidigare kunskaper och erfarenheter i sjölivet eller andra specialområden. Vi förutsätter gruppsamarbete, normal hälsa och simfärdighet. Utbildning och underhåll av kunskaperna erfordrar också intresse och aktivitet.

Om du är intresserad att deltaga i den operativa verksamheten, tag kontakt med Jyri Tulonen (jyri.tulonen@gmail.com) eller ordförande Calle Storm (kemio@messi.meripelastus.fi)