Trossen-medlemstjänst

Det är alltid gratis att bli räddad till livet till sjöss för hjälptagaren. Om det inte finns fara för människoliv, är det båtens ägare som står för kostnaderna för räddandet av en båt som överraskande slutat fungera. Medlemskapet i Trossen inom Finlands Sjöräddningssällskap garanterar en kostnadsfri hjälp också för båten!

I Trossen-tjänsten ingår

  • Bogsering utan kostnad till närmaste hamn där varv/reparatör kan nås.
  • Assistans vid behov hjälper man till med att skaffa reparatör och tillfälligt förvaringsställe för båten.
  • Medlemskapet berättigar till motsvarande service även på åländska, svenska, norska och danska vatten (i danska vatten begränsad områden).
  • Tidningen Trossen, två nummer per år med intressant läsning om oss, om båtliv, sjöräddning och sjösäkerhet.

Trossen-tjänsten är tillgänglig endast i de vattenområden och delar av vattenområden där Sjöräddningssällskapet har räddningsstationer. I praktiken täcker tjänsten hela kustområdet, de största sjöarna och ett antal enskilda sjöar. Trossen är till för problemsituationer, där det inte är fråga om nödsituation samt att hjälpbehovet inte är skyndsamt. Från Trossens servicenummer 0800 30 22 30 får du hjälp 1.5-31.10.

Priset för Trossen är 88 euro per kalenderår (inkluderar medlemsavgiften). För ytterligare en båt betalar du endast 45 euro.

Rabat till SBF-medlemmar

Den som är medlem i föreningen Segling och Båtsport i Finland rf får Trossen för 78 €. Trossen-avgiften för en andra båt är 45 €.

Med Trossens dekal på båten ger du också ett ställningstagande i båtsäkerheten. Trossens medlemsavgifter används till, i vårt land, upprätthållande av den frivilliga sjöräddningens  verksamhet och utveckling. Årligen erhåller över tre tusen människor och ett tusen båtar hjälp av den frivilliga sjöräddningen.

Stöd Kimitoöns Sjöräddare – välj oss som din medlemsförening!

När du fyller i medlemsformuläret kan du välja den medlemsförening du vill ha. Du kan stödja oss genom att välja Kimitoöns sjöräddare som medlemsförening.

Ladda ned, den kostnadsfria, Trossens säkerhetsapp i din telefon och trygga ditt sjöfarande.