Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

I en nöd- eller farosituation, meddela:

 • ditt namn (båtens namn) och kontaktmöjligheterna
 • platsen för det inträffade så noggrant som möjligt
 • vad som har inträffat
 • har människor skadats eller är människoliv i fara
 • hurudan hjälp behövs
 • BRYT INTE FÖRBINDELSEN före du får tillstånd

Trossen assistans 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.)

Ring Trossen-tjänstnumret exempelvis i följande problemsituationer:

 • Båten ligger vid kaj eller på annat tryggt ställe men startar inte för att:
  • bränslet är slut
  • batteriet är tomt
  • någon del eller anordning har gått sönder
  • en lina har trasslat in sig i propellern eller ankaret fastnat i bottnen.
 • Båten ligger för ankar på ett tryggt ställe och vädret är gynnsamt men båten startar inte efter övernattning eller simpaus.
 • Färden har plötsligt avbrutits pga. att någon anordning gått sönder eller bränslet tagit slut, men ni har lycktas ankra tryggt och det råder igen annan fara heller.
 • Båten rör sig men behöver senare, vid överenskommen tidpunkt, hjälp exempelvis med att lägga i land.

OBS! Om du är osäker på om det är fråga om ett icke-brådskande hjälpuppdrag eller en nödsituation, ring sjöräddningens alarmnummer 0294 1000 eller det allmänna nödnumret 112.