Om oss

Kimitoöns Sjöräddare rf är en 2015 grundad medlemsförening till Finska SjöräddningssällskapetVi utför frivilligt sjöräddningsarbete i skärgårdshavet i samarbete med områdets myndigheter.

Till vår huvuduppgift hör livräddning samt diverse assistans uppgifter. År 2021 hade vi totalt 47 uppgifter.

Till vår förening hör ca. 300 medlemmar varav ca. 30 deltar i operativa verksamheten.