Om oss

Kimitoöns Sjöräddare rf är en 2015 grundad medlemsförening till Finska SjöräddningssällskapetVi utför frivilligt sjöräddningsarbete i skärgårdshavet i samarbete med områdets myndigheter.

Till vår huvuduppgift hör livräddning samt diverse assistans uppgifter. År 2022 hade vi totalt 27 uppgifter.

Till vår förening hör ca. 400 medlemmar varav ca. 40 deltar i operativa verksamheten.