Historia

På Kimitoön har det redan före föreningens grundade funnits frivillig sjöräddningsverksamhet.

År 2006 grundades en station på Kasnäsudden som till en början tillhörde Pargas Sjöräddningsförening Sydväst. 6 år senare började stationen tillhöra Salos Sjöräddare.

Senare godkände Finska Sjöräddningssällskapet grundandet av en ny medlemsförening, Kimitoöns Sjöräddare rf. Den 12.6.2015 togs föreningen officiellt med i det Finska Sjöräddningssällskapet.