Våra understödare

Vi tackar alla dem som med sin insats hjälper oss upprätthålla den frivilliga sjöräddningsverksamheten

Byggservice Soila Rakennuspalvelu

Konewuorio Maskin Oy Ab

Ab Dalsbruks Byggtjänst – Taalintehtaan Rakennuspalvelu Oy