Hälytysohje

Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
Tai VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero 112

Hätä- tai vaaratilanteessa ilmoita:

 • Nimesi (aluksesi nimi) ja yhteysmahdollisuudet
 • Tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti
 • mitä on tapahtunut
 • onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa
 • Mitä apua tarvitaan
 • Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan

 

Kiireettömät Trossi-palvelupyynnöt numerosta 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.).

 

Alarmanvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70
Allmänt nödnummer 112

 • Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter
 • Berätta exakt var olyckan skett
 • Berätta vad som har hänt
 • Hur många människor är i fara, finns det skadade
 • Berätta hurudan hjälp det behövs
 • Avbryt inte kontakten förrän du fått lov

 

Emergency instructions

Distress calls to the Maritime Rescue Centre via VHF ch 16 / VHF-DSC 70
or by telephone +358-294 1000 (international) 0294 1000 (national)

 • Tell your (ships) name and contact information
 • Tell your position
 • Tell what has happened
 • How many people are in danger, how many are injured
 • Tell what kind of help is needed
 • Do not hang up before you get premission to do so