Miehistöön

Haluatko mukaan pelastusveneen miehistöön?

Turun Meripelastusyhdistys ottaa uusia miehistöjäseniä tulokaskoulutusten kautta.  Koulutukseen ei rajallisten resurssien takia voida ottaa kaikkia halukkaita, joten osallistujat valitaan kiinnostuneiden joukosta. Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei koulutukseen otettavilta vaadita, vaan kaikki koulutetaan Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän mukaisesti. Miehistön jäseneltä kuitenkin vaaditaan yli 18 vuoden ikää, uimataitoa sekä hyvää terveyttä. Tulokaskurssin suorittaminen on ensimmäinen askel kohti pelastusaluksen hälytysmiehistöä. Miehistöön ei ole mahdollista päästä tulokaskoulutuksen ulkopuolelta.

Uusia tulokkaita HAETAAN HAKUPROSESSIN kautta kerran vuodessa

Lisää tietoa toiminnasta voi lukea Mukaan vapaaehtoisten pelastusveneiden miehistöön -oppaasta.