Miehistöön

Haluatko mukaan toimintaan? Miehistöhaku on auki!

SMPS Turun Meripelastusyhdistys etsii nyt uusia vapaaehtoisia miehistönjäseniä meripelastusalusten miehistöön.

Turun Meripelastusyhdistys järjestää seuraavan tulokaskoulutuksen loppuvuodesta 2022 alkaen. Tulokaskoulutus kestää loppukevääseen 2023. Koulutukseen ei rajallisten resurssien takia voida ottaa kaikkia halukkaita, joten osallistujat valitaan kiinnostuneiden joukosta. Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei koulutukseen otettavilta vaadita, vaan kaikki koulutetaan Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän mukaisesti. Miehistön jäseneltä kuitenkin vaaditaan yli 18 vuoden ikää, uimataitoa sekä hyvää terveyttä. Tulokaskurssin suorittaminen on ensimmäinen askel kohti pelastusaluksen hälytysmiehistöä. Miehistöön ei ole mahdollista päästä tulokaskoulutuksen ulkopuolelta.

Valintatilaisuus järjestetään 22.10.2022 klo 10:00 alkaen. Tilaisuus koostuu lyhyestä haastattelusta sekä muutamista toiminnallisista tehtävistä vedessä. Osallistuminen valintatilaisuuteen edellyttää ilmoittautumista etukäteen. Ilmoittaudu mukaan sähköpostitse 1.10.2022 mennessä osoitteeseen tulokkaat@tmpy.fi

Lisää tietoa toiminnasta voi lukea Mukaan vapaaehtoisten pelastusveneiden miehistöön.

 Mukaan vapaaehtoisten pelastusveneiden miehistöön