Miehistöön

Haluatko mukaan toimintaan? Miehistöhaku on auki!

SMPS Turun Meripelastusyhdistys etsii nyt uusia vapaaehtoisia miehistönjäseniä
meripelastusalusten miehistöön.

Turun Meripelastusyhdistys järjestää seuraavan tulokaskoulutuksen loppuvuodesta
2023 alkaen. Tulokaskoulutus kestää loppukevääseen 2024. Koulutukseen ei
rajallisten resurssien takia voida ottaa kaikkia halukkaita, joten osallistujat valitaan
kiinnostuneiden joukosta. Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei koulutukseen otettavilta
vaadita, vaan kaikki koulutetaan Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän
mukaisesti. Miehistön jäseneltä kuitenkin vaaditaan yli 18 vuoden ikää, uimataitoa
sekä hyvää terveyttä. Tulokaskurssin suorittaminen on ensimmäinen askel kohti
pelastusaluksen hälytysmiehistöä. Miehistöön ei ole mahdollista päästä
tulokaskoulutuksen ulkopuolelta.

Valintatilaisuus järjestetään 16.09.2023 klo 10:00 alkaen. Tilaisuus koostuu lyhyestä
haastattelusta sekä muutamista toiminnallisista tehtävistä vedessä. Osallistuminen
valintatilaisuuteen edellyttää ilmoittautumista etukäteen. Ilmoittaudu mukaan
sähköpostitse 08.09.2023 mennessä osoitteeseen tulokkaat@tmpy.fi

Lisää tietoa toiminnasta voi lukea Mukaan vapaaehtoisten pelastusveneiden
miehistöön.

https://view.24mags.com/mobilev/b96aff83a6a4bbbdcfbada9f7d2ead#/page=1