Miehistöön

Haluatko mukaan toimintaan? Seuraava tulokashaku 2024 ilmoitetaan näillä sivuilla myöhemmin!

SMPS Turun Meripelastusyhdistys etsii nyt uusia vapaaehtoisia miehistönjäseniä
meripelastusalusten miehistöön.

Koulutukseen ei rajallisten resurssien takia voida ottaa kaikkia halukkaita, joten osallistujat valitaan
kiinnostuneiden joukosta. Mitään ennakkotietoja tai -taitoja ei koulutukseen otettavilta
vaadita, vaan kaikki koulutetaan Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän
mukaisesti. Miehistön jäseneltä kuitenkin vaaditaan yli 18 vuoden ikää, uimataitoa
sekä hyvää terveyttä. Tulokaskurssin suorittaminen on ensimmäinen askel kohti
pelastusaluksen hälytysmiehistöä. Miehistöön ei ole mahdollista päästä
tulokaskoulutuksen ulkopuolelta.

Lisää tietoa toiminnasta voi lukea Mukaan vapaaehtoisten pelastusveneiden
miehistöön.

https://view.24mags.com/mobilev/b96aff83a6a4bbbdcfbada9f7d2ead#/page=1