Koulutus

Koulutamme miehistömme yhteistyössä Suomen Meripelastusseuran, viranomaisten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa noudattaen Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmää.

Vapaaehtoinen meripelastus on vaativa, mutta antoisa harrastus. Meri osaa olla armoton myös pelastajalle. Muiden vesilläliikkujien auttaminen ankarissa sääoloissa edellyttää miehistön ja kaluston huippukuntoa. Koulutamme miehistömme myös oman turvallisuutensa varmistamiseksi.

Vapaaehtoiselta meripelastajalta vaaditaan normaali fyysinen kunto, uimataito, vastuullinen asenne sekä todellinen halu ja mahdollisuus sitoutua toimintaan.

Tulokas– ja harjoittelijakoulutus

Tulokas- ja harjoittelijakoulutuksessa annetaan perusvalmiudet aluksen miehistössä toimimiseen. Koulutusjakson aikana tutustutaan meripelastusjärjestelmään, toimintatapoihin ja turvallisuussääntöihin. Lisäksi tulokas- ja harjoittelijajaksot sisältävät henkilökohtaiseen pelastautumiseen, merimiestaitoihin, meripelastustaitoihin, palontorjuntaan, viestiliikenteeseen sekä ensiapuun liittyvää koulutusta.

Kansimies– ja konemieskoulutus

Kansimieskoulutus antaa valmiudet itsenäiseen toimintaan meripelastusaluksen miehistössä. Koulutuksen aikana syvennetään harjoittelijakoulutuksessa opittuja taitoja ja perehdytään laajasti meripelastustehtävien hoitamiseen. Kansimiehen on kyettävä suoriutumaan niin kansitöistä, ruorinpidosta, apuveneen käsittelystä kuin pelastustehtävien käytännön toteuttamisesta sekä osittain myös viestiliikenteestä ja navigoinnista.

Konemieskoulutuksen tehtävänä on antaa perustiedot aluksen tekniikkaan ja kunnossapitoon liittyvistä asioista. Konemies huolehtii aluksen moottoreiden valvonnasta sen ollessa kulussa ja osaa suorittaa pikkukorjauksia ja muita kunnossapitotöitä.

Päällystökoulutus

Perämieskoulutuksessa perehdytään vapaaehtoisen meripelastusyksikön toimintaan kokonaisuutena. Erityisenä painopistealueena on monipuolinen valmistautuminen vastuunottoon miehistön johtamisesta ja navigoinnista. Perämies-nimityksen saanut on valmis toimiman vahtipäällikkönä aluksella.

Päällikkökoulutuksessa olevalle annetaan valmiudet aluksen toiminnasta vastaamiseen. Päällikön tulee hallita kaikki vapaaehtoisyksikön perustoiminnot ja pystyä ottamaan kokonaisvastuu aluksesta, miehistöstä ja meripelastustehtävien suorittamisesta.

Tutustu aluksiimme