Hälytysohje – Näin hälytät apua

Merellä meripelastuksen hätänumero 0294 1000
Sisävesillä 112
VHF 16 / VHF-DSC 70

1. Kerro aluksesi nimi ja yhteystiedot

2. Kerro tarkka tapahtumapaikka

3. Kerro mitä on tapahtunut

4. Montako ihmistä on vaarassa, onko loukkaantuneita?

5. Kerro mitä apua tarvitaan

6. Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan


Alarmvisning

Sjöräddningens alarmnummer 0294 1000
Allmänt nödnummer 112
Eller VHF-kanal 16 / VHF-DSC 70

1. Berätta (fartygets) namn och kontaktuppgifter

2. Berätta exakt var olyckan skett

3. Berätta vad som har hänt

4. Hur många människor är i fara, finns det skadade?

5. Berätta hurudan hjälp det behövs

6. Avbryt inte kontakten förrän du fått lov


Emergency instructions

Distress calls to the Maritime Rescue Centre
By telephone to +358 294 1000 or 112
By VHF 16 / VHF-DSC 70

1. Tell your (ships) name and contact information

2. Tell your position

3. Tell what has happened

4. How many people are in danger, how many are injured?

5. Tell what kind of help is needed

6. Do not hang up before you get permission to do so