Siirry pääsisältöön

Kutsu yhdistyksen sääntömääräiseen kevätkokoukseen

Yhdistyksen sääntömääräinen kevätkokous järjestetään maanantaina 25.3. klo 17.00 yhdistyksemme tukikohdassa Pirttiniemen tuvalla osoitteessa Vesitie 18, Kuopio, sekä etänä Teams-yhteydellä. Linkki etäkokoukseen löytyy Messin tapahtumasta, tai sen saa pyydettäessä hallituksen puheenjohtajalta (pj.kuopio@messi.meripelastus.fi)

Kokouskutsu on lähetetty jäsenistölle 6.3.2024.

Kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. avataan kokous
 2. valitaan puheenjohtaja, sihteeri, kaksi (2) pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi (2) ääntenlaskijaa
 3. todetaan läsnäolijat ja äänioikeutetut jäsenet
 4. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 5. käsitellään työjärjestys
 6. esitellään yhdistyksen vuosikertomus ja tilinpäätös
 7. esitellään toiminnantarkastuskertomus
 8. päätetään vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen vahvistamisesta sekä vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille
 9. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
 10. käsitellään muut jäsenten yhdistyksen kokouksen päätettäväksi jättämät asiat, ottaen huomioon yhdistyslain 24 §
 11. esitellään hallituksen tiedonannot
 12. päätetään kokous

Tervetuloa!

SMPS Kuopion Järvipelastajat ry
Hallitus