Siirry pääsisältöön

Meripelastuksen hälytysnumero muuttuu

Meripelastuksen uusi valtakunnallinen hälytysnumero on 0294 1000. Numero on tarkoitettu meripelastuksen vaaratilanteista ilmoittamiseen ammattimerenkulkijoille, huviveneilijöille sekä muille merellä liikkujille.

Kaikki valtion eri virastot siirtyvät vaiheittain käyttämään 029xxx-alkuisia puhelinnumeroita ja tästä johtuen myös meripelastuksen hälytysnumero muuttuu. Rajavartiolaitos siirtyi vuosituhannen taitteessa käyttämään valtakunnallista yritysnumeroa, jolloin perustettiin myös ensimmäinen meripelastuksen valtakunnallinen hälytysnumero, johon ei tarvinnut ottaa suuntanumeroa. Tähän yritysnumeropohjaiseen hälytysnumeroon päädyttiin, koska meripelastustoimelle ei voitu osoittaa omaa virallista hätänumeroa.

Meripelastuksen hälytysnumeron taustaa

Hätänumeron käyttö on yleiseurooppalaisesti hyvin tarkkaan säädelty, eikä säännöstön mukaan meripelastus kuulu hätänumeron käyttäjiin. Meripelastuksen hälytysnumero on soittajalle maksullinen, joten siihen ei voi soittaa ilman SIM-korttia tai saldorajoittimen ollessa täynnä, eikä sillä myöskään ole priorisoidun liikenteen oikeutta muuhun teleliikenteeseen.

Meripelastuksen hälytysnumerolla ei ole hätänumerostatusta, mutta meripelastuksen johto-keskuksilla on hätäpuheluita vastaanottavan viranomaisen status. Status vaaditaan muun muassa matkapuhelinten paikantamista, liittymän lisätietojen saamista tai soittajan numeron tiedonsaantia varten. Meripelastuksen hälytysnumeron olemassaolo helpottaa ja nopeuttaa onnettomuustapauksissa huomattavasti myös matkapuhelimen pikaista paikantamista.

Valtion uusi puhelinnumeroavaruus

Jotta valtion toimijat pääsisivät eroon lisämaksullisista yritysnumeroista, valtio päätti vuosikym-menen alussa kilpailuttaa kaikkien virastojen yhteiset puhelinpalvelut ja siirtyä uuteen ”valtion puhelinnumeroavaruuteen”, joka on 029xxx -alkuinen. Nämä numerot tulevat nyt vaiheittain valtion eri virastojen käyttöön ja jatkossa myös meripelastuksen uusi hälytysnumero perustuu tähän ”valtion numeroavaruuteen”. Puhelinnumerouudistuksen myötä myös meripelastuksen hälytysnumero joudutaan muuttamaan. Muutoksen myötä numeroon soittaja maksaa soitosta vain puhelinliittymänsä mukaisen paikallisverkko- tai matkapuhelumaksun. Rajavartiolaitos on aktiivisesti yrittänyt saada meripelastuksen hälytysnumeron jopa kokonaan maksuttomaksi.

Kenelle meripelastuksen hälytysnumero on tarkoitettu

Meripelastuksen hälytysnumero on tarkoitettu merenkulkijoiden ja muiden merellä liikkujien käytettäväksi erilaisissa merellisissä vaaratilanteissa, jotta avuntarvitsija saisi mahdollisimman nopeasti apua ja meripelastuksen johtokeskus ensikäden tietoa suoraan ilmoittajalta. Meripelastuksen hälytysnumeroon vastaa aina meripelastuksen ammattilainen, joille merellisten vaaratilanteiden johtaminen on tuttua. Meripelastuksen hälytysnumeroon soitettu puhelu voidaan, tilanteen niin vaatiessa, kääntää myös lääkärille tai hätäkeskukseen.

Voit soittaa meripelastuksen hälytysnumeroon tai yleiseen hätänumeroon

Merellä liikkuva avuntarvitsija tai avun tarpeen havaitsija voi tehdä ilmoituksen kahteen eri numeroon; meripelastuksen hälytysnumeroon tai valtakunnalliseen hätänumeroon. Meripelastuksen hälytysnumeroon vastaa Rajavartiolaitoksen meripelastuksen johtokeskuksessa työskentelevä päivystäjä. Hätänumeroon soitettaessa puheluun vastaa hätäkeskuspäivystäjä, joka varmistuttuaan tehtävän liittyvän meripelastukseen, kääntää puhelun meripelastuksen johtokeskukseen – eli samaan paikkaan, jonne meripelastuksen hälytysnumero yhdistyy suoraan.

0294 1000 yhdistyy suoraan meripelastuksen johtokeskukseen

Meripelastuksen hälytysnumero, 0294 1000, yhdistyy soittajan sijainnin perusteella lähimpään meripelastuksen johtokeskukseen Turkuun tai Helsinkiin. Halutessa meripelastuksen hälytys-numerossa on myös 1- ja 2-loppuiset keskuskohtaiset numerot, joilla puhelu voidaan numerovalinnalla ohjata haluttuun meripelastuksen johtokeskukseen.

Tallenna uusi numero matkapuhelimeesi

Valistuneen merenkulkijan ja veneilijän tulisi tuntea meripelastuksen hälytysnumero ja tallentaa se matkapuhelimeensa, jotta hätätilanteessa sitä ei tarvitse etsiä. Vanhaan meripelastuksen hälytysnumeroon soitetut puhelut siirtyvät uuteen hälytysnumeroon ylimenokauden ajan.

Meripelastuksen UUSI hälytysnumero on 0294 1000
(ulkomailta soitettaessa +358 294 1000)

Alueelliset suorat hälytysnumerot:
Saaristomeri, Ahvenanmeri, Selkämeri, Pohjanlahti
MRCC Turku
suora hälytysnumero on 0294 1001

Suomenlahti
MRSC Helsinki
suora hälytysnumero on 0294 1002