Laajasalon VPK

Helsingin Meripelastusyhdistys tekee yhteistyötä Laajasalon VPK:n kanssa. Yhteistoiminnalla on pitkät perinteet 1990-luvun alkupuolelta saakka, jolloin ajatus hyödyntää yhdistysten erityisosaamista syntyi. Matosaaren meripelastusaseman sijainti on erittäin hyvä etenkin Itä-Helsingin saariston isoja saaria, kuten Villinkiä ajatallen. Saaripalotilanteissa vapaaehtoisten meripelastajien avuksi tulevat VPK:n sammutusmiehet Matosaaren meripelastusasemaa lähellä olevalta Laajasalon VPK:n asemalta.