Kuntovaatimukset

Vapaaehtoisten meripelastajien ei tarvitse olla superkuntoilijoita tai tarzaneita!

Täysin normaali kunto riittää. Lajimme on kuitenkin monella tavalla vaativa ja siitä syystä jokaisen miehistön jäsenen täytyy huolehtia fyysisestä ja psyykkisestä jaksamisestaan. Liikkuminen ja elintavoista huolehtiminen pitävät suorituskyvyn kohdallaan vuosien vieriessä. Tehtäviin lähdetään usein vähillä unilla ja reissu voi venähtää pitkäksi. Monet suoritteet pelastustehtävissä ja koulutustilanteissa vaativat vähintään kohtuullista lihaskuntoa ja kestävyyttä. Tapaturmaherkkyys lisääntyy suorassa suhteessa kunnon heiketessä. Teemme kovasti töitä tapaturmien välttämiseksi ja siinä onnistutaan muun muassa huolehtimalla miehistön kunnosta.

Suomen Meripelastusseuran asemilla on erilaisia fyysisen suorituskyvyn vaatimuksia. Tarkista paikkakuntakohtaiset vaatimukset siltä asemalta, jonka toimintaan olet pyrkimässä.

MERIPELASTUSSEURAN VAASAN ASEMAN SUORITUSKYKYVAATIMUKSET

UINTIKYKY

Vuosittaisessa uintikokeessa tarkistetaan hälytysmiehistön jäsenten uintikyky. Uintikoe sisältää hypyn veteen altaan reunalta, yhtäjaksoisen 200 metrin uinnin alle kuudessa minuutissa vapaalla uintityylillä 50 metrin radalla siten, että lopuksi noustaan tavoiteajan sisällä altaan reunalle pohjasta ponnistamatta. Testi kannattaa käydä tekemässä itse jo etukäteen valvotuissa olosuhteissa uimahallissa!

Kaikille miehistömme jäsenille suositellaan suoriutumista 200 metrin uintikokeesta alle viidessä minuutissa, mutta yläraja on kuusi minuuttia. Jos vanhaan miehistöön kuuluva ei läpäise näyttöä, hänellä on kuitenkin puoli vuotta aikaa suorittaa se hyväksytysti.

Osa miehistöryhmistä on sellaisia, joihin kuuluva henkilö tyypillisesti määrätään pelastusveneen pintapelastajaksi. Pintapelastaja valmistautuu esimerkiksi pelastamaan ihmisen merestä tai muodostaa työparinsa avulla uimalla köysiyhteyden kohteeseen. Näissä miehistöryhmissä (vanhemmat kansimiehet ja perämiehet) toimivia suositetaan suoriutumaan 200 metrin uintikokeesta alle viidessä minuutissa krooliuintina (tai päinuintina vatsallaan snorkkelin ja maskin kanssa). Kun miehistöä sijoitetaan päivystysryhmiin, otetaan aina huomioon kunkin fyysinen suorituskyky.

TOIMINTAKYKYNÄYTTÖ

Hälytysmiehistöön kuuluvat suorittavat vuosittain toimintakykynäytöksi kutsutun fyysisen kokeen. Kokeessa tehdään yhtäjaksoisesti sellaisia suoritteita, joita tulee vastaan pelastustehtävissä. Toimintakykynäytössä muun muassa uidaan meripelastajan työvarusteissa (kuivapuku), kannetaan ja vedetään taakkaa sekä suoritetaan motorinen tehtävä ja noustaan vedestä veneeseen. Jokaisen miehistöön kuuluvan ja siihen haluavan pitää läpäistä näyttö jokaisena toimintavuonna. Jos vanhan miehistöön kuuluva ei läpäise näyttöä, hänellä on puoli vuotta aikaa suorittaa se hyväksytysti.

Tulokaskurssille hakeutuvat suorittavat rekrytointi-illan aikana tämän saman toimintakykynäytön.

Toimintakykynäyttö ei ole erityisen vaativa, siitä selviää täysin normaalilla kunnolla. Tätä osaa vapaaehtoisesta meripelastamisesta ei tarvitse jännittää! Kun vanha miehistö suorittaa näytön, joukko kannustaa toisiaan. Fyysisestä kunnosta huolehtiminen on normaali arkeemme kuuluva asia, ja näytön suorittaminen on vain ohimenevä välietappi vuosiohjelmassamme.