Ensivaste

Ensivasteella tarkoitetaan mitä tahansa hätätilapotilaan todennäköisesti ensimmäisenä tavoittavaa yksikköä, jonka tarkoituksena on lyhentää henkeä pelastavan hoidon alkamisviivettä. Maallikkotasoisen ensivasteyksikön henkilöstöstä käytetään termiä ensiauttaja (Pohjanmaan Pelastuslaitos 2010).

Ensivastetoiminnan harjoittelu aloitetaan Vaasan Meripelastusyhdistyksessä jo miehistökoulutuksen alussa. Pohjanmaan Pelastuslaitos kouluttaa yksikön pelastusmiehistöä myöhemmin siten, että jokainen kansimieheksi päätyvä osallistuu palomiesten ensiapukurssille. Edelleen suoritettavan ensivastekurssin ja säännöllisen harjoittelun kautta on mahdollista saada lupa toimia ensivastetyössä. Suurin osa pelastusmiehistöstä on koulutettu ensivastetasolle.

Yksikkö ilmoitetaan hälytysvasteeseen, kun miehistössä on ensivastekoulutettu työpari, josta vähintään toinen kuuluu päällystöön ja toinen on vähintään kansimies.

Vaasan Meripelastusyhdistyksen strategiana on kohdentaa noin neljäsosa koulutustoiminnasta ensivastetyöhön. Ratkaisu on tehty siksi, että ihmisten hoitaminen nähdään erittäin tärkeänä osana valmiuttamme.