Om oss

FSRS Ekenäs Sjöräddare r.f. är en ideell sjöräddningsförening med verksamhet främst i Raseborg. Föreningen har cirka 440 medlemmar (statistiken från januari 2024), varav cirka 360 av dem är medlemmar med Trossen medlemsservice.

Föreningen och verksamheten med hjälp av frivilliga krafter

Alla i föreningen är frivilliga. Detta innebär att såväl utbildningen och förebyggande verksamheten samt den operativa verksamheten bedrivs på frivilliga krafter som helt är bereoende av medlemmsavgifter och understöd av privat personer, företag samt stiftelser.

Föreningens ändamål är bl.a.

  • att aktivt utföra sjöräddningsarbete inom sitt verksamhetsområde i samarbete med myndigheter och övriga aktörer.
  • att befordra intresse för och förkovra kunskap i sjöräddning.
  • att stöda övriga föreningar i deras arbete för sjösäkerheten.

Man kan kort säga

  • att verka för att faror, och skador inte uppstår för sjöfarare.

Men om sådana uppstått

  • att minimera följderna då skada inträffat.

En förening med historia

Föreningen grundades år 1965 men redan året innan så fanns planerna långt gångna. Den första tiden så kretsade verksamheten kring eftersökningsflottiljerna och den första egna båten erhöll föreningen 1978. Föreningen hette vid den här tiden Sjöräddningsföreningen i Västra Nyland r.f.

Bred verksamhet på ett brett verksamhetsområde

Ekenäs Sjöräddare ordnar informationstillfällen och deltar i mässor och motsvarande verksamhet i främst Raseborg. Föreningen samarbetar med myndigheter och övriga aktörer för att trygga sjöfarare och personer som vistas i närheten av vatten. Ett tätt samarbete med de närliggande sjöräddningsföreningarna är även mycket viktigt.

Vårt verksamhetsområde sträcker sig till Pojo i norr (hela Pojoviken), Barösund i öster, Hangö i väster och Estland i söder. Vid behov rör sig våra sjöräddningsbåtar på ett ännu större område.

Ungdomsavdelningen

FSRS Ekenäs Sjöräddare r.f. är en ideell sjöräddningsförening med verksamhet främst i Raseborg. Föreningen har cirka 440 medlemmar (statistiken från januari 2024), varav cirka 360 av dem är medlemmar med Trossen medlemsservice.