Kontakt

E-post:
info@ekenassjoraddare.org

Postadress:
Ekenäs sjöräddare r.f.
Norra strandgatan 19
10600 Ekenäs

Besöksadress:
Näseuddens Sjöräddningsstation, Näseudden, Ekenäs.

Styrelsen 2024

Ordförande Tove WernerVice ordförande Mikael Nylund
Sekreterare Johan BäckmanKassör Henning Swiboda
Båtsfogde Mikael BäckmanLedamot Andreas Hindrén
Ledamot Daniel StrandellLedamot Jessica Silfver
Suppleant Markus KorpelaSuppleant Amanda Silfver

Alla i styrelsen nås på e-post, förnamn.efternamn@ekenassjoraddare.org.

Ansvarsposter 2024

Utbildningsansvariga Mikael Bäckman
Ungdomsansvariga Mikael Bäckman
Beredskapsansvarig Henning Swiboda
Dejoureringsansvarig Henning Swiboda
Stationsansvarig Johan Bäckman
Medlemssekreterare Andreas Hindrén
Säkerhetsansvarig Daniel Strandell
Informationsansvarig Tove Werner
Marknadsföringsansvariga Andreas Hindrén, Amanda Silfver och Lina Pihlström
Webbansvarig Andreas Hindrén
Material- och inventeringsansvariga Jessica Silfver och Daniel Strandell
Första hjälpen ansvarig Jessica Silfver, Amanda Silfver och Lina Pihlström