Besättning

Frivillig besättning räddar liv

Besättningen i föreningen består av frivilliga sjöräddare. Att vara besättningsmedlem innebär att man frivilligt, utan ekonomisk vinning, vill hjälpa folk i nöd. Inga förhandskunskaper krävs för att bli sjöräddare, utan det ända vi förväntar oss är en god grundkondition, simkunnighet och en god attityd. I verksamheten finns en bred representation , av olika kön, från olika yrkesgrupper bl.a. lektorer, IT-experter, studerande, tullinspektörer, skogsingengörer, sjukskötare, elektriker, konsulter och företagare. Oberoende av bakgrund och tidigare erfarenheter, utbildar vi vår besättning.

Föreningens aktiva vid dopet av RB Corinne Rescue 19.6.2021. Foto: Multifoto.fi

En högklassig utbildning

Besättningen utbildas såväl inom föreningen, via Finlands Sjöräddningssällskaps kurser samt via externa utbildningar.

Föreningens utbildningar och grundkursen

Föreningen utbildar besättningen i samband med lokala övningar och patrulleringar. Vid behov ordnas en grundkurs, oftast under våren. Till grundkursen kan man söka om man är minst 16 år gammal och är intresserad av att komma med i föreningens besättning. I grundkursen som föreningen ordnar, ingår bl.a. följande ämnen: säkerhet ombord, personlig säkerhet, nödsignaler, räddningsdräkter, man över bord (MOB) m.m.

Tag gärna kontakt om du vill komma med i vår nyttiga och spännande verksamhet och bli en SJÖRÄDDARE!