Utbildning

Molpe Sjöräddare rf utbildar sina aktiva sjöräddare kontinuerligt under året.

Vintertid (Januari – Mars) håller vi teoriskolning enligt Finlands Sjöräddningssällskap rf’s skolningssystem.

Vår-sommar-höst hålls både teoretisk och praktisk skolning 1 – 2 gånger per vecka vid Bredskärs Fiskehamn i Molpe.

Målet är att ge de frivilliga sjöräddarna sådana kunskaper och färdigheter att de säkert och effektivt kan agera ombord på våra räddningsbåtar. Utbildningen gör det möjligt att avancera från Däcksman till Befälhavare under rätt omständigheter.

Det mångsidiga utbildningsutbudet omfattar bland andra kurser i efterspaning och räddning, utbildning i att hantera olika båttyper, första hjälp, navigation samt radar- och VHF-kurser.