Vår besättning

Ombord våra räddningsbåtar finns olika roller, alla roller är lika viktiga.

Våra Befälhavare

Befälhavaren är ansvarig och leder alla enheter under uppdrag och övning, till uppgifterna hör bland annat: besättningens säkerhet, kommunikation med Sjöräddningscentralen (MRCC) och haveristen, navigering och ruttplanering, planering av uppdrag och egna besättningens uppgifter vid ankomst till haverist.

Jens Norrgård

Joakim Nygård

Rickard Svartgrund

Richard Häggdahl

Ronny Stenbäck

Mikael Häggdahl

Christoffer Helgas 

Michaela Hongisto

Våra Rorsmän

Tim Stenbäck

Daniel Åbonde

Patrik Sunden

Hugo Helgas

Roland Westerback

Våra Däcksmän

Rebecca Paxal

Sandra Bengs

Alexander Häggdahl

Ville Heinonen

Petra Ingman

Tilde Stenbäck

Tilde Ström

Jennifer Paxal

Nicolay Häggdahl

Moa Lagström