Kontaktuppgifter

Detta finns många sätt att komma i kontakt med oss men vi hoppas innerligt att vi aldrig träffas på sjön (för det innebär troligen att du har problem med din båt).

Alarmnummer
Se alarmanvisningar (LINK)

Besöksadress 
Molpe Sjöräddare rf
Hamnvägen 38
66210 Molpe
Position: N 62 12,34 E 021 45,34

Postadress & Faktureringsadress

Molpe Sjöräddare rf
Joakim Nygård
Söderskogsvägen 164
66210 Molpe
tel: 050 3672037
pj.molpe(at)messi.meripelastus.fi

Kontaktpersoner

Sponsorer
Jens Norrgård
tel. 040 – 7485586
molpe(at)messi.meripelastus.f

Båtplatser (Bredskärs Fiskehamn & Strandlyktan vid Strand-Mölle)
Joakim Nygård
tel: 050 – 3672037
pj.molpe(at)messi.meripelastus.fi
 
Utbildning
Jens Norrgård eller Daniel Åbonde
Tel. 040 – 7485586 eller 045 – 208 7771
koulutus.molpe(at)messi.meripelastus.fi