Kontaktuppgifter

Detta finns många sätt att komma i kontakt med oss men vi hoppas innerligt att vi aldrig träffas på sjön (för det innebär troligen att du har problem med din båt).

Alarmnummer
Se alarmanvisningar (LINK)

Besöksadress 
Molpe Sjöräddare rf
Hamnvägen 38
66210 Molpe
Position: N 62 12,34 E 021 45,34

Postadress & Faktureringsadress

Molpe Sjöräddare rf
Richard Häggdahl
Skeppsgatan 2b 18
65100 Vasa
tel: 0505677369
pj.molpe(at)messi.meripelastus.fi

Kontaktpersoner

Sponsorer
Richard Häggdahl
Skeppsgatan 2b 18
65100 Vasa
tel: 0505677369
molpe(at)messi.meripelastus.f

Båtplatser (Bredskärs Fiskehamn & Strandlyktan vid Strand-Mölle)
Joakim Nygård
tel: 050 – 3672037
pj.molpe(at)messi.meripelastus.fi
 
Utbildning
Jens Norrgård eller Daniel Åbonde
Tel. 040 – 7485586 eller 045 – 208 7771
koulutus.molpe(at)messi.meripelastus.fi