Kontaktuppgifter

Detta finns många sätt att komma i kontakt med oss men vi hoppas innerligt att vi aldrig träffas på sjön (för det innebär troligen att du har problem med din båt).

Alarmnummer 0294 1000
Se alarmanvisningar (LINK)

Besöksadress 
Molpe Sjöräddare rf
Hamnvägen 38
66210 Molpe
Position: N 62 12,34 E 021 45,34

Postadress & Faktureringsadress

Molpe Sjöräddare rf
Richard Häggdahl
Lassgärdsvägen 44 bst.3
64510 Sundom
tel: 0505677369
pj.molpe(at)messi.meripelastus.fi
Kontaktpersoner

Sponsorer
Richard Häggdahl
Lassgärdsvägen 44 bst. 3
64510 Sundom
tel: 0505677369
molpe(at)messi.meripelastus.fi

Båtplatser (Bredskärs Fiskehamn & Strandlyktan vid Strand-Mölle)
Richard Häggdahl
tel: 0505677369
pj.molpe(at)messi.meripelastus.fi
 
Utbildning
Sandra Bengs
tel: 0458767224
koulutus.molpe(at)messi.meripelastus.fi

Marknadsföring
Rebecca Paxal
tel: 0409380017
Ta kontakt vid Instagram @molpesjoraddare eller vid Facebook