Hälytysohje

Merellä meripelastuksen hälytysnumero 0294 1000
VHF-kanava 16 / VHF-DSC 70
Sisävesillä yleinen hätänumero 112

Hätä- tai vaaratilanteessa ilmoita:

  • nimesi (aluksesi nimi) ja yhteysmahdollisuudet
  • tapahtumapaikka mahdollisimman tarkasti
  • mitä on tapahtunut
  • onko loukkaantuneita tai ihmishenkiä vaarassa
  • mitä apua tarvitaan

Älä katkaise yhteyttä ennen kuin saat luvan.

Kiireettömät avunpyynnöt

Päivystäjä 040 537 6059 (avovesikaudella 24/7)
Trossi-palvelunumero 0800 30 22 30 (1.5.-31.10.)