Koulutus

Koulutamme miehistömme Suomen Meripelastusseuran koulutusjärjestelmän mukaisesti. Urapolku meripelastajana alkaa harjoittelijana ja tavoitteena yhdistyksellä, sekä Suomen Meripelastusseuralla on kouluttaa sinusta täysiverinen, vapaaehtoinen pelastusaluksen päällikkö. Koulutusjärjestelmän tavoitteena on taata vapaaehtoiselle meripelastajalle taidot, joiden avulla meripelastusaluksella toimiminen on turvallista ja tehokasta. Kaupallisen liikenteen pätevyyskirjoja ei toiminnassa tarvita, sillä oma koulutusjärjestelmä toimii alusturvallisuuslainsäädännön mukaan miehistön osaamisen pohjana.

Kun hakeudut toimintaan mukaan, sinun ei tarvitse tietää välttämättä veneilystä, veneistä tai pelastamisesta mitään. Aloitamme harjoituksissa perehdytyksesi ja koulutuksesi meripelastajan laajaan toimintakenttään.

Vapaaehtoisessa meripelastustoiminnassa tarvittavat tiedot ja taidot on jaettu kahteentoista osaamisalueeseen. Osaamisalueet ovat:

 1. Turvallisuus ja hätätilanteet meripelastusaluksella
 2. Meripelastusjärjestelmä ja johtaminen
 3. Merimiestaito
 4. Navigointi ja aluksen ohjailu
 5. Viestintä
 6. Etsintätehtävät
 7. Pelastustehtävät
 8. Sammutustehtävät
 9. Ensiaputehtävät
 10. Avustustehtävät
 11. Meripelastusaluksen tekniikka
 12. Meripelastusaluksen huolto ja kunnossapito

 

Koulutusta järjestetään omassa yhdistyksessämme yhteistyössä muiden alueen yhdistysten ja viranomaisten kanssa, sekä valtakunnallisesti Meripelastusseuran kursseilla. Kiviniemen Meripelastusyhdistys harjoittelee avovesikaudella kerran viikossa tiistai-iltaisin. Talvella järjestetään teoriakoulutusta, jolla luodaan pohjaa avovesikauden toiminnalle.

Koulutusjärjestelmän yleiskuvaus (pdf)
Miehistön koulutussuunnitelma (pdf)
Päällystön koulutussuunnitelma (pdf)

Miten pääsen mukaan?