Frivilliga hjälper dig på sjön

Vi räddar och bistår människor i nöd på sjöområdet.

Alltid redo att hjälpa

Det viktigaste med sjöräddningen är att rädda människoliv. Vi samarbetar med Sjöbevakningen och Nödcentralen. Allvarliga farosituationer sker sällan på vårt verksamhetsområde, men mindre brådskande uppdrag är vanliga.

Till våra uppgifter hör bland annat bogsering av båtar som kört på grund, eller som en följd av ett tekniskt fel blivit obrukbara.

Alla i föreningen är frivilliga. Detta innebär att såväl utbildningen, förebyggande verksamheten och den operativa verksamheten bedrivs på frivilliga krafter. Dessa är beroende av medlemsavgifter samt understöd av privatpersoner, företag och stiftelser.

Föreningens ändamål är bl.a.

  • att aktivt utföra sjöräddningsarbete inom sitt verksamhetsområde i samarbete med myndigheter och övriga aktörer.
  • att befordra intresse för och förkovra sjöräddningskunskaper.
  • att stöda övriga föreningar i deras arbete för sjösäkerheten.

Kort sagt,

  • verka för att farosituationer och skador inte uppstår för sjöfarare.

Men om något sker,

  • att minimera skadorna då en olycka inträffat.